Projekt zbiornika retencyjnego "Skrzyszów"

Zbiornik "Skrzyszów" na potoku Korzeń w Skrzyszowie zaprojektowany został przez Sweco Engineering siłami Zespołu Hydrotechniczno-Konstrukcyjnego pod kierownictwem Agnieszki Gac-Iry. Zleceniodawcą był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Głównym zadaniem zbiornika jest ochrona przed powodzią oraz gromadzenie i przetrzymywanie wody (retencjonowanie). Dodatkowo został on przystosowany tak, aby spełniał funkcję rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców.

W skrócie

Zadanie:
Projekt zbiornika retencyjnego "Skrzyszów"

Miejsce wykonania:
Na potoku Korzeń w Skrzyszowie k. Tarnowa

Zleceniodawca: 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakówie

Oddział odpowiedzialny:
Zespół Hydrotechniczno-Konstrukcyjny w Krakowie

Rozpoczęcie projektu: 
2007

Wdrożenie: 
2011

Oddanie do użytku: 
październik 2014

O projekcie

Zbiornik "Skrzyszów" to zapora ziemna o wysokości 10,5 m i długości 224 m. Wykonana została z glin miejscowych, a zabezpieczona narzutem kamiennym. Maksymalna pojemność zbiornika przy uwzględnieniu rezerwy powodziowej to aż 759 tyś. m3.

Naszym specjalistom ze Sweco Engineering zaporę udało się zaprojektować i posadowić wyjątkowo sprawnie w bardzo trudnych warunkach geologicznych (warstwa namułów w podłożu).

"Rzadko się zdarza, żeby taki projekt został zrealizowany tak szybko. Z projektowanych wówczas 3 zbiorników (Grodna, Joniny i Skrzyszów) to właśnie Skrzyszów został zbudowany" - mówi Agnieszka Gac-Ira, kierownik zespołu projektowego Sweco Engineering.

Zbiornik "Skrzyszów" oddano do użytku w październiku 2014 roku. Obecnie zbiornik jest całkowicie wypełniony i służy okolicznym mieszkańcom jako ochrona przed okresowymi powodziami. Od 2019 roku wszyscy będą mogli korzystać również z jego możliwości rekreacyjnych.

fot. A. Roszkowski

Zbiornik retencyjny Skrzyszów po napełnieniu

Osoba do kontaktu