Przejazdy Kolejowe

W 2012 roku odnotowano w Polsce 257 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęło 60 osób a 42 zostały ranne. Był to jeden z najgorszych wyników w całej Unii Europejskiej. Aby temu przeciwdziałać Polskie Linie Kolejowe zdecydowały się na realizacje projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, mającemu zapobiec temu zjawisku

W skrócie

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych etap II

Miesjce wykonania: Polska

Klient: PKP

Termin rozpoczęcia: 05.2014

Termin zakończenia: Q4.2015

Rola: Zarządzanie projektem, inzynier kontarktu

O projekcie

W wyniku przeprowadzonej procedury podpisana została umowa pomiędzy Sweco Consulting a PKP PLK S.A. dotycząca nadzoru i zarządzania, w imieniu Zamawiającego, realizacji umów, które zostały podpisane z trzema wykonawcami robót, a w szczególności do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: ”Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych etap II”

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego w obrębie przejazdów kolejowych, między innymi poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sterujących, zmianę kategorii przejazdu, wymianę nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów.

Projekt obejmował 187 przejazdów na terenie 16 województw i został podzielony na 6 zadań inwestycyjnych. Między innymi dzięki tej inwestycji zakończonej w 2015 roku, liczba wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce maleje z roku na rok. W 2014 r. odnotowano 201 zdarzeń (o 31 mniej niż w 2013 r.) zaś w rok 2015 - 147.

Osoby do kontaktu

  • Grzegorz
    Gałgański
    Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w Warszawie
    +48607960535
    Jlśyvw jvnqbzbść