Opracowanie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Powódź to jedno z najbardziej niszczących naturalnych zjawisk występujących w basenie Morza Bałtyckiego, w tym także w Polsce. Zarządzanie ryzykiem powodziowym stało się niezwykle ważną sprawą, szczególnie w konsekwencji dramatycznych powodzi jakie miały miejsce w Polsce w 1997 i 2010 roku. Dziesiątki ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową, kilkadziesiąt straciło życie.

W skrócie

Zadanie: Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru całego kraju, w tym co najmniej 15.000 km rzek.

Miejsce wykonania: Polska

Klient: Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej 

Termin rzopoczecia: 07.2014

Termin zakończenia: 12.2015

Rola: Konsulting, opracowanie dokumentacji

O Projekcie

Aby poprawić bezpieczeństwo obywateli oraz zmniejszyć negatywne skutki powodzi Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zdecydował się na opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru całego kraju. W wyniku postępowania przetargowego konsorcjum firm z udziałem Sweco Consulting, podpisało umowę z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej na opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru całego kraju, w tym co najmniej 15.000 km rzek.

Do głównych zadań Sweco Consulting należało m.in. zdefiniowanie celów zarządzania ryzykiem powodziowym, zagrożenia powodziowego i oceny ryzyka jak również sporządzenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy rzek. Plany te dotyczyć będą co najmniej 15,000 km rzek, obejmując tym samym obszar całego kraju.

Sweco Consulting jest jednym z liderów na rynku wodnym, świadcząc w tym sektorze pełen wachlarz usług. Firma wykorzystuje bogate doświadczenie swoich ekspertów zdobyte podczas realizacji projektów w różnych zakątkach świata, dostosowując je do wymagań klienta jak i lokalnego rynku. 

  • Piotr
    Szymczak
    Dyrektor Grupy Konsultingowej
    +48618649328
    Jlśyvw jvnqbzbść