Raport o oddziaływaniu na środowisko „Beskidzkiej Drogi Integracyjnej”

Nasi specjaliści z Zespołu Nadzoru i Ochrony Środowiska Sweco Engineering, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dokonali oceny oddziaływania na środowisko dla Studium Techniczno-Środowiskowego II etapu planowanej budowy tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej – BDI, która ma za zadanie zmniejszenie natężenie ruchu samochodowego na terenach zabudowanych, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Nowa droga skróci też czas podróży między Bielskiem-Białą a Krakowem i przejmie ruch tranzytowy ciężkich pojazdów.

W skrócie

Zadanie:
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi krajowej klasy GP nr 52 Bielsko Biała – Kęty – Andrychów – Wadowice – Kalwaria - Głogoczów (tzw. beskidzka droga integracyjna - BDI) od km 0+555 ,,roboczy” do km 64+522”

Miejsce realizacji:
Tereny pomiędzy Bielskiem-Białą a Głogoczowem

Zleceniodawca:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Krakowie

O projekcie

Obecnie brakuje szybkiego połączenia relacji wschód – zachód w tej części kraju. Ma się to zmienić po wybudowaniu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, która będzie korzystną alternatywą dla obciążonych dróg łączących i przebiegających przez dotychczasowe miejscowości południowo-zachodniej części Polski. Planowana droga będzie miała długość prawie 64 kilometrów i rozciągać się będzie na terenie 2 województw: śląskiego i małopolskiego.

Skala przedsięwzięcia jest duża. Inwestycja przebiega na terenach wrażliwych przyrodniczo, co wymaga zaangażowania różnych specjalistów z zakresu ochrony przyrody.

BDI. Beskidzka Droga Integracyjna

Osoba do kontaktu

  • Stanisław
    Dobranowski
    Projektant Drogowy
    +48605441273
    Jlśyvw jvnqbzbść