Raport o oddziaływaniu na środowisko „Potok Wątok”

Na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Sweco Engineering opracowało dokumentację związaną z oddziaływaniem inwestycji na środowisko oraz projektuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w woj. małopolskim. Wszystko po to, aby uchronić mieszkańców i pobliskie tereny przed powodzią.

w skrócie

Zadanie: 
Projekt oraz raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice powiat tarnowski”

Miejsce realizacji: 
Miasto Tarnów i powiat tarnowski na zlewni potoku Wątok

Zleceniodawca: 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Przygotowanie raportu: 
2015 – 2016

o projekcie

Projekt polega na zabezpieczeniu obszarów mieszkalnych położonych w zlewni potoku Wątok przed skutkami powodzi. Koncepcja projektowa przewiduje budowę 7 suchych zbiorników małej retencji, zlokalizowanych na górnych dopływach Wątoku, na terenach niezurbanizowanych. Uzupełnieniem ochrony przeciwpowodziowej w zlewni potoku Wątok, będą również działania polegające na miejscowym wykonaniu obiektów liniowych wzdłuż cieków. Będą to obwałowania, niwelacja terenu, bulwarów i murów przeciwpowodziowych, a także przebudowa obiektów mostowych i fragmentów dróg.

W ostatnich latach zagrożenie powodzią jest realnym problemem. Infrastruktura przeciwpowodziowa wymaga modernizacji. Nasz projekt wyróżnia skala przedsięwzięcia oraz jego istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa ludności zamieszkującej tereny zagrożone powodzią.

Potok Wątok w Tarnowie

Osoby do kontaktu