Projekt nowego zespołu budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Polska jest trzecim krajem w Europie co do ilości przyznawanych certyfikatów BREEAM, jednak do tej pory dotyczyło to głównie klientów prywatnych, a nie instytucji państwowych. Projekt nowego zespołu budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, za którego certyfikację odpowiada Sweco Consulting, otrzymał certyfikat BREEAM Excellent – pierwszy w Polsce dla budynku publicznego.

W skrócie

Zadanie: Certyfikacja BREEAM zespołu budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Miejsce wykonania: Kraków

Klient: Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” Sp. z o. o.

Termin rozpoczęcia: 09.2014

Termin zakończenia: Q4.2018

Rola: koordynacja procesu certyfikacji, pełnienie roli asesora BREEAM

O projekcie

Jedną z kwestii decydujących o wyniku konkursu architektonicznego było „Zrównoważone budownictwo”. Zwycięska koncepcja kładzie duży nacisk na oszczędność energii i zdrowy klimat wewnątrz obiektu. Zastosowano m.in. układ tri-generacyjny, który będzie niemal w całości pokrywać zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ogrzewanie i klimatyzację. Za projekt budynku A i B oraz koncepcję zagospodarowania terenu odpowiada Hoizone Studio, natomiast za projekt budynku C – Małeccy Biuro Projektowe.

Urząd Marszałkowski zdecydował się na współpracę ze Sweco Consultingze względu na doświadczenie w certyfikacji BREEAM. Aby zoptymalizować zastosowanie zrównoważonych rozwiązań zespół projektowy został wzbogacony o przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Budowa zespołu budynków Urzędu Marszałkowskiego powinna zakończyć się w 2017, wtedy też budynek będzie mógł ubiegać się o finalny certyfikat.

  • Marcin
    Gawroński
    Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
    +48 607 961 280
    Jlśyvw jvnqbzbść