Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich

Ze względu na zwiększającą się z roku na rok liczbę wolumenów konieczna stała się budowa nowego gmachu, który pozwoli na zebranie w jednym miejscu całego dorobku Biblioteki oraz zapewni miejsce nowym pozycjom.

W skrócie

Zadanie: Rozbudowa biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Miejsce wykonania: Poznań

Klient: Biblioteka Raczyńskich

Termin rozpoczęcia: 11.2009

Termin zakończenia: 12.2013

Rola: Inwestor zastępczy

Opis Projektu

W chwili otwarcia  Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, które nastąpiło 5 maja 1829 roku, jej księgozbiór liczył kilkanaście tysięcy woluminów. Obecnie liczba ta przekracza 1,5 mln, a ich  roczny przyrost wynosi ok 10 000. Tak ogromy księgozbiór zmusza bibliotekę do magazynowania znacznej jego części poza murami istniejącego budynku

W projekcie rozbudowy Biblioteki Raczyńskich Sweco Consulting pełniło funkcję Inwestora zastępczego. 

W ramach świadczonych usług Sweco Consulting odpowiedzialne było przede wszystkim za zarządzanie budową, realizowaną zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, a także wybór wykonawców poszczególnych robót, dostawców wyposażenia oraz nadzór nad dostawami.

W wyniku inwestycji powstała nowa części Biblioteki Raczyńskich o kubaturze łącznej 44 731,00 m3 oraz powierzchni całkowitej 11 738,00 m2, w tym 1 778,00 m2 powierzchni zabudowy, sąsiadująca bezpośrednio z gmachem głównym. Zakupiono nowy sprzęt do prowadzenia działalności kulturalnej, a sama biblioteka została wyposażona w nowoczesny system inwentaryzacyjny „shadowcat” na bazie znaczników RFID i dostosowana dla osób niewidzących. W zakres projektu wchodziło także zagospodarowanie przyległego terenu.

Dzięki realizacji Projektu stworzono użytkownikom łatwiejszy dostęp do zasobów biblioteki oraz większą liczbę stanowisk, przy których w ciszy i spokoju można przestudiować interesujące woluminy. Inwestycja ta stanowi także doskonały przykład połączenia troski o zabytki Poznania z nowoczesnym budownictwem

Osoby do Kontaktu

  • Jan
    Deskur
    Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego
    +48663616101
    Jlśyvw jvnqbzbść