Rozbudowa drogi ekspresowej E6 w Norwegii - obiekty mostowe

Sweco Engineering współpracuje ze Sweco Norge przy projekcie rozbudowy E6, jednej z najważniejszych dróg ekspresowych w Norwegii. Zmodernizowany zostanie 24 kilometrowy odcinek Arnkvern – Moelv. Jest to zupełnie nowatorski projekt - wyboru wykonawcy dokonano metodą Best Value Procurement oraz zastosowano technologię BIM „bez rysunków”.

W skrócie

Zadanie:
Rozbudowa drogi ekspresowej E6 Arnkvern - Moelv 

Zamawiający:
Nye Veier AS

Wykonawca:
Veidekke Entreprenør

Główny projektant:
Sweco Norge (wszystkie branże oprócz elektryki)

Zakres prac Sweco Engineering:
Wykonanie obliczeń, modelu i zbrojenia 2 obiektów mostowych w 3D

Planowany termin zakończenia projektu:
maj 2019 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji:
sierpień 2021 r.

O projekcie

Trasa rozbudowywanej E6

 

Nye Veier AS* powierzył wykonanie inwestycji w systemie „zaprojektuj – wybuduj” firmie Veidekke Entreprenør** i Sweco Norge. Przy wyborze oferty decydującymi czynnikami były przede wszystkim doświadczenie firm oraz kwestie odpowiedzialności społecznej biznesu. Na pierwszym miejscu postawione zostało dostarczenie najlepszych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. Cena w przetargu stanowiła jedynie 25 % sukcesu i była brana pod uwagę, dopiero wtedy, kiedy został osiągnięty maksymalny budżet zamawiającego. Jest to pierwsza inwestycja publiczna w Norwegii, która została wyłoniona metodą BVP.

Projekt jest pierwszym w Norwegii, gdzie obiekty mostowe wykonywane są metodą BIM „bez rysunków”. „Pierwsze obiekty mostowe zostały zaakceptowan i są już w trakcie budowy, co napawa nas dumą” – mówi Krzysztof Wojsław, zajmujący się przede wszystkim koordynacją projektów międzynarodowych oraz wdrażaniem nowych metod projektowania, który przy E6 odpowiada za modele BIM konstrukcji.

Co jednak oznacza termin „projektowanie BIM bez rysunków”? Jak tłumaczy Krzysztof Wojsław - „Wszystkie informacje do budowy wykonawca pobiera z modelu 3D dostarczanego w formacie IFC. Listy zbrojeniowe są automatycznie generowane z modelu 3D zbrojenia przez producenta. Wszystkie rewizje odbywają się na zasadzie aktualizacji modelu 3D z dołączoną listą zmian. Do każdej z konstrukcji zostało wykonane tylko kilka rysunków tradycyjnych (4-5 sztuk), pokazujących detale konstrukcyjne ciężkie do zamodelowania (zakończenie membrany, detale odwodnienia, szczegóły połączeń). Rysunki te zostały podpięte na stałe do modelu 3D w formie live-linków, które odsyłają bezpośrednio do danego detalu”.

W zakres usług Sweco Engineering wchodzi wykonanie obliczeń, a także modelu i zbrojenia obiektów w programie Tekla. „W pierwszym etapie pracowaliśmy przy jednym obiekcie o nazwie Høksrud Bru. Obecnie w drugim etapie pracujemy nad kolejnymi obiektami: Bruvollbekken Bru i Vestheim Bru.”- mówi Marcel Piotrowski, Projektant Sweco Engineering.

„Można powiedzieć, że rozbudowa drogi ekspresowej E6 w Norwegii jest projektem z przyszłości. Wpływa na to kilka czynników. Sposób wyboru oferty sprzyja wyborowi projektantów i wykonawców o wysokich kwalifikacjach. Projektowanie BIM oparte na modelu znacznie usprawnia współpracę międzynarodową. Znika bariera językowa i potrzeba tłumaczenia rysunków, których ilość zostaje zredukowana co najmniej o 80%, a co za tym idzie oszczędzony zostaje również czas oraz koszty. Nie mówiąc już o znacznym ograniczeniu drukowania i archiwizacji papierowych dokumentów. Niesamowite jest także to, że projekt np. obiektu mostowego, który otrzyma akceptację od Generalnej Dyrekcji jest od razu na drugi dzień wykonywany. Proces projektowania jest prowadzony z Wykonawcą, dzięki czemu możemy na bieżąco konsultować zastosowane rozwiązania oraz wprowadzać korekty ułatwiające budowę” – podsumowuje Krzysztof Wojsław.

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2017 roku. Termin ukończenia odcinka Arnkvern - Brumunddal przypada na lato 2020 roku, a Brumunddal – Moelv na lato 2021 r. Koszt całej inwestycji to 2,043 mld NOK (ok. 923 mln PLN).

Czytaj dalej

Model 3D Høksrud Bru wykonany w programie Tekla

Model 3D Høksrud Bru wykonany w programie Tekla

Model 3D Høksrud Bru wykonany w programie TeklaModel 3D Høksrud Bru wykonany w programie Tekla

Høksrud Bru w trakcie budowy / fot. Krzysztof Wojsław, Sweco Norge

Høksrud Bru

Przydatne linki

Osoby do kontaktu

 • Maciej
  Olejarczyk
  Dyrektor Biura Kraków
  +48690870880
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Piotr
  Mitkowski
  Dyrektor ds. Rozwoju
  +48 786 130 160
  Jlśyvw jvnqbzbść