Termiczne przekształcanie odpadów

Surowe wymogi unijne spowodowały w Polsce istotne zmiany w systemie zarządzania gospodarką odpadami. W bogatych krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Belgia, Szwecja i Holandia, odpadów praktycznie się nie składuje, trafia tam mniej niż 5 proc. odpadów. W Polsce natomiast składowanych jest aż 74,7 proc. odpadów komunalnych.

W skrócie

Zadanie: Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Miejsce wykonywania: Szczecin, Konin, Rzeszów

Klient: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie;

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie;

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Rola: Inzynierk kontraku, doradztwo i pomoc techniczna, pomoc handlowa, nadzór inwestorski.

Opis Projektu

Jednym z rozwiązań mających na celu wymagane przez UE ograniczenie składowania odpadów jest budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. Obecnie realizowanych jest sześć tego typu obiektów o łącznej mocy przerobowej ok. 1,2 mln ton. Po ich uruchomieniu potencjał odzysku energii z odpadów komunalnych wzrośnie ponad 20-krotnie.

Sweco Consulting, jako Inżynier Kontraktu, zaangażowane jest w 3 tego typu projekty w Polsce: Szczecinie, Koninie i Rzeszowie.

W Szczecinie pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu oraz Pomocy Technicznej przy budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego o nominalnej wydajności przekształcanych odpadów komunalnych wynoszącej 20 Mg/h (150 000 Mg/rok).

W Koninie pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu przy projektowaniu i budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, przetwarzającego rocznie 94 000 ton odpadów komunalnych, o mocy elektrycznej 6,75 MWe oraz mocy cieplnej 15,4 MWc oraz rekultywacji czternastu gminnych składowisk odpadów.

W Rzeszowie nasza usługa obejmuje doradztwo techniczne i handlowe oraz nadzór inwestorski przy budowie instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii o planowanej nominalnej mocy elektrycznej brutto przy pracy w kondensacji  na poziomie 7,87 MWe i 4,84 MWe przy pracy w kogeneracji, przetwarzającej rocznie ok. 180 tys. ton odpadów.

Dodatkowo jako projektant byliśmy zaangażowani w budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. 

Osoby do kontaktu

 • Narcyz
  Stefańczyk
  Dyrektor Naczelny, Dyrektor Biura Regionalnego Zachód - Północ
  +48618649300
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dariusz
  Terlecki
  Dyrektor Biura Projektów w Katowicach
  +48607798310
  Jlśyvw jvnqbzbść