Projekt zajezdni autobusowej w Warszawie

Możliwość garażowania większej ilości pojazdów w zajezdni znajdującej się w dobrym punkcie miasta, zamiast budowy nowej na jej obrzeżach, to dla przewoźnika możliwość zaoszczędzenia nie tylko dużych pieniędzy, ale także czasu zmarnowanego na dojazdy autobusów na wyznaczone trasy. Dlatego też, Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie zdecydowały się na realizację projektu budowy nowoczesnej zajezdni autobusowej przy ul. Redutowej w Warszawie.

W skrócie

Zadanie: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowej zajezdni autobusowej przy ulicy Redutowej 27 w Warszawie. 

Miejsce wykonania: Warszawa

Klient: Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. 

Termin rozpoczecia: 03.2015

Termin zakończenia: Q4.2016

Rola: Usługi projektowe

O projekcie

Firmie Sweco Consulting, zlecono wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie polega na zaprojektowaniu zajezdni autobusowej z garażem wielopoziomowym dla około 300 sztuk autobusów w tym 100 sztuk 18,75 metrowych oraz 100 sztuk 12 metrowych na olej napędowy i 100 sztuk autobusów elektrycznych 18 metrowych wraz z projektem rozbiórki istniejących na terenie przewidzianym pod inwestycję obiektów.

Założeniem jest zaprojektowanie zajezdni o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych z zastosowaniem fotowoltaicznych i ekologicznych źródeł energii np. pompy ciepła zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy przy ograniczaniu hałasu, kosztów eksploatacji i minimalizacji zatrudnienia pracowników obsługi.

W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie wszystkich projektów wykonawczych dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie głównego wykonawcy inwestycji.

Sam pomysł na dwupoziomowy obiekt został podpatrzony we Włoszech i w Hiszpanii. Jeden z poziomów znajdzie się pod ziemią, by nie przeszkadzać okolicznym mieszkańcom. Na wyższym, naziemnym poziome będą stacjonować ciche autobusy elektryczne.

Osoby do kontaktu

  • Bartosz
    Dzieża
    Dyrektor Działu Infrastruktura Miejska
    +48607969946
    Jlśyvw jvnqbzbść