Woda i Środowisko naturalne

MINIMUM SZKÓD, MAKSIMUM WYKORZYSTANIA Współczesne miasta w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Świadczone usługi

 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Inwentaryzacje i projekty zieleni
 • Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci
 • Kanalizacja deszczowa
 • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
 • Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji
 • Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze
 • Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczanie ścieków
 • Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego
 • Pomiary ruchu drogowego wraz z przygotowaniem formularzy na potrzeby prognozy ruchu
 • Wody gruntowe i ochrona wód

Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci

W nowoczesnym, zrównoważonym społeczeństwie potrzebne są efektywne systemy gospodarowania wodą pitną, sieci grzewcze, gazowe, kanalizacja deszczowa i gospodarowanie ciekami wodnymi. Obszar ten obejmuje często złożone projekty z udziałem kilku branż inżynieryjnych i wielu podmiotów wykonawczych.

Sweco proponuje koordynację nowych sieci na potrzeby inwestycji urbanistycznych i dużych projektów infrastrukturalnych, w ramach których przewiduje się wykonanie nowych rurociągów. Prowadzimy wymiarowanie i projektowanie oszczędnych, a także ekologicznych rozwiązań, działając w ścisłej współpracy z klientami.

Nasi eksperci uczestniczą w całym procesie, od wstępnych badań, poprzez projektowanie, zarządzanie budową i gospodarowanie systemami. Ponadto prowadzimy ocenę ryzyka i działania w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, zmierzające do poprawy poziomu ochrony cieków oraz zbiorników wodnych, a także instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

Przy zmianie sposobu eksploatacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych, zmieniają się także podstawy ekonomiczne ich funkcjonowania. Takie aspekty wymagają wiedzy na temat instalacji wodno-kanalizacyjnych, historycznego rozwoju przebiegu cieków wodnych, jak również pogłębionej wiedzy w zakresie najnowszej technologii i zmian klimatycznych.

/contentassets/efa44dd5bc3443e98625158d1b1375e5/580x370-water-and-enviroment-edit.jpg

Osoby do kontaktu

 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Łukasz
  Trojnarski
  Starszy Konsultant
  +48 607 961 230
  Jlśyvw jvnqbzbść