Woda i Środowisko naturalne

MINIMUM SZKÓD, MAKSIMUM WYKORZYSTANIA Współczesne miasta w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Świadczone usługi

 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Inwentaryzacje i projekty zieleni
 • Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci
 • Kanalizacja deszczowa
 • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
 • Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji
 • Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze
 • Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczanie ścieków
 • Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego
 • Pomiary ruchu drogowego wraz z przygotowaniem formularzy na potrzeby prognozy ruchu
 • Wody gruntowe i ochrona wód

Kanalizacja deszczowa

W ramach budowy ekologicznych miast przyszłości staramy się minimalizować nasze oddziaływanie na środowisko, przy jednoczesnej adaptacji społeczeństwa do zmian klimatycznych. Gospodarka ściekami deszczowymi stanowi zasadniczy element tych działań, ze względu na zapobieganie powodziom i skażeniu.

Sweco tworzy zrównoważone rozwiązania w zakresie odprowadzania i oczyszczania wód opadowych, stosując między innymi innowacyjne miejscowe systemy kanalizacji deszczowej. Ponadto prowadzimy ocenę ryzyka oraz opracowujemy propozycje działań zmierzających do poprawy poziomu ochrony cieków i zbiorników wodnych, a także instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

Zakres przedmiotowy naszych zleceń obejmuje takie przedsięwzięcia jak analizy i projekty różnego rodzaju instalacji hydraulicznych. Przy pomocy dostępnej w obrębie całej naszej firmy specjalistycznej wiedzy, możemy uczestniczyć w prowadzeniu analiz zmierzających do uzyskania większej wiedzy i lepszego zrozumienia realizowanych systemów.

Dzięki wykorzystaniu modelowania, tworzymy ilustracje aktualnego działania sieci i cieków, a także wizualizacje oddziaływania planowanych czynności. Prowadzimy też badania parametrów ekologicznych i projektujemy różnego rodzaju instalacje wodne.

/contentassets/efa44dd5bc3443e98625158d1b1375e5/580x370-water-and-enviroment-edit.jpg

Osoby do kontaktu

 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Łukasz
  Trojnarski
  Starszy Konsultant
  +48 607 961 230
  Jlśyvw jvnqbzbść