Woda i Środowisko naturalne

MINIMUM SZKÓD, MAKSIMUM WYKORZYSTANIA Współczesne miasta w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Świadczone usługi

 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Inwentaryzacje i projekty zieleni
 • Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci
 • Kanalizacja deszczowa
 • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
 • Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji
 • Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze
 • Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczanie ścieków
 • Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego
 • Pomiary ruchu drogowego wraz z przygotowaniem formularzy na potrzeby prognozy ruchu
 • Wody gruntowe i ochrona wód

Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu

Wiele współcześnie funkcjonujących sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych starzeje się i wymaga modernizacji. Jednocześnie zmiany klimatyczne i surowsze przepisy z zakresu ochrony środowiska, narzucają nowe wymagania systemom gospodarki wodami gruntowymi oraz ryzykiem powodziowym. Sweco dysponuje zaawansowaną wiedzą, a także obszernym doświadczeniem w zakresie planowania modernizacji i analiz wpływu na środowisko. Dzięki temu gwarantujemy klientom opracowanie ekonomicznych, jak również ekologicznych rozwiązań.

Modelowanie hydrauliczne obejmuje symulacje różnych scenariuszy z wykorzystanie modeli komputerowych, umożliwiające analizę przepływów w sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, a także ciekach wodnych. Metoda ta pomaga nam w realizacji takich zadań jak planowanie dodatkowego zasilania w wodę, przewidywanie konsekwencji przebudowy czy ryzyka powodziowego. Modelowanie hydrauliczne to także narzędzie używane przy symulacji prądów i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w morzach i oceanach.

Eksperci Sweco prowadzą pomiary w terenie i kalibrację, a także weryfikację komputerowych symulacji sieci oraz cieków wodnych. Zajmujemy się też pomiarami parametrów jakościowych wody. Wszystkie pomiary prowadzone są w sposób systematyczny, z zapewnieniem należytego poziomu jakości. 

/contentassets/efa44dd5bc3443e98625158d1b1375e5/580x370-water-and-enviroment-edit.jpg

Osoby do kontaktu

 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Łukasz
  Trojnarski
  Starszy Konsultant
  +48 607 961 230
  Jlśyvw jvnqbzbść