Woda i Środowisko naturalne

MINIMUM SZKÓD, MAKSIMUM WYKORZYSTANIA Współczesne miasta w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Świadczone usługi

 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Inwentaryzacje i projekty zieleni
 • Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci
 • Kanalizacja deszczowa
 • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
 • Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji
 • Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze
 • Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczanie ścieków
 • Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego
 • Pomiary ruchu drogowego wraz z przygotowaniem formularzy na potrzeby prognozy ruchu
 • Wody gruntowe i ochrona wód

Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze

W Sweco dbamy o zrównoważony rozwój miast oraz infrastruktury w połączeniu z troską o środowisko naturalne. Nasze usługi skierowane są zarówno do inwestorów, jak i wykonawców.

W zakres prac monitoringu środowiska naturalnego oraz nadzorów przyrodniczych wchodzą:

 • konsultacje z inwestorem zabezpieczeń w zakresie ochrony siedlisk i migracji zwierząt;
 • przygotowanie zalecenia w zakresie działań minimalizujących straty w środowisku;
 • ocena zagrożeń prac budowlanych i dostosowanie zabezpieczeń środowiskowych;
 • monitoring i obserwacje faunistyczne oraz florystyczne na placu budowy;
 • weryfikacja zgodności prac z zaleceniami w dokumentacji projektowej;
 • wykonanie zabezpieczeń przed mechanicznym uszkodzeniem drzew i krzewów;
 • przygotowanie wniosków i sprawozdań dla organów ochrony środowiska RDOŚ, GDOŚ, WOŚ w GDDKiA;
 • ekspertyzy przyrodnicze specjalistów w dziedzinach herpetologia, entomologia, ornitologia, botanika, siedliska roślin, ichtiologia, chiropterologia, mykologia.
/contentassets/efa44dd5bc3443e98625158d1b1375e5/580x370-water-and-enviroment-edit.jpg

Osoby do kontaktu

 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Łukasz
  Trojnarski
  Starszy Konsultant
  +48 607 961 230
  Jlśyvw jvnqbzbść