Woda i Środowisko naturalne

MINIMUM SZKÓD, MAKSIMUM WYKORZYSTANIA Współczesne miasta w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Świadczone usługi

 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Inwentaryzacje i projekty zieleni
 • Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci
 • Kanalizacja deszczowa
 • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
 • Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji
 • Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze
 • Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczanie ścieków
 • Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego
 • Pomiary ruchu drogowego wraz z przygotowaniem formularzy na potrzeby prognozy ruchu
 • Wody gruntowe i ochrona wód

Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko

Urbanizacja wiąże się z nieustanną potrzebą budowy i modernizacji osiedli mieszkalnych, infrastruktury, przemysłu oraz wielu innych usług. Działania takie wymagają często uzyskania pozwoleń urzędowych oraz w wielu przypadkach analizy oddziaływania na środowisko.

Kodeks ochrony środowiska przewiduje obowiązek przeprowadzenia przez firmę analizy oddziaływania na środowisko w każdym przypadku, gdy jej działalność może mieć na nie istotny wpływ. Analizy takie realizowane są często w formie oceny wpływu na środowisko. Ocena wpływu na środowisko obejmuje zarówno sam dokument, służący do celów decyzyjnych organom administracji, jak i badania, w toku których uzyskiwane są wyniki opracowywane w formie takiego dokumentu.

Sweco dysponuje specjalistyczną wiedzą w obszarze ocen oddziaływania na środowisko w dziedzinach takich jak: rozbudowa dróg i kolei, przemysł, wodociągi, planowanie komunalne, energetyka wiatrowa, rozbudowa sieci energetycznych i wiele innych usług. Ponieważ znamy sięświetnie na zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska oraz technicznych, sprawdzimy się znakomicie przy prowadzeniu złożonych procesów analitycznych, składających się na ocenę oddziaływania na środowisko i wielu badań dokumentów, które są często niezbędne.

/contentassets/efa44dd5bc3443e98625158d1b1375e5/580x370-water-and-enviroment-edit.jpg

Osoby do kontaktu

 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Łukasz
  Trojnarski
  Starszy Konsultant
  +48 607 961 230
  Jlśyvw jvnqbzbść