Woda i Środowisko naturalne

MINIMUM SZKÓD, MAKSIMUM WYKORZYSTANIA Współczesne miasta w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Świadczone usługi

 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Inwentaryzacje i projekty zieleni
 • Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci
 • Kanalizacja deszczowa
 • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
 • Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji
 • Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze
 • Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczanie ścieków
 • Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego
 • Pomiary ruchu drogowego wraz z przygotowaniem formularzy na potrzeby prognozy ruchu
 • Wody gruntowe i ochrona wód

Oczyszczanie ścieków

Prawidłowo działający system oczyszczania ścieków to fundament zamożnego, proekologicznego społeczeństwa. Eksperci Sweco opracowują efektywne i bezpieczne dla środowiska rozwiązania wszelkiego rodzaju instalacji oczyszczania ścieków, ścieków organicznych i gospodarki osadowej.

Jako jeden z największych na rynku konsultantów w tej branży, Sweco monitoruje na bieżąco nowości techniczne i profesjonalne rozwiązania, które dostosowujemy do coraz surowszych wymogów jakościowych i norm oczyszczania. We współpracy z sektorem publicznym oraz przemysłowym przeciwdziałamy zanieczyszczaniu mórz i oceanów na kuli ziemskiej.

Nasi eksperci opracowują innowacyjne rozwiązania z zastosowaniem zaawansowanych metod biologicznego oczyszczania ścieków, uzdatniania wody technologią membranową oraz biogazowni do oczyszczania ścieków organicznych i osadu ściekowego. Oferujemy ponadto szeroki asortyment usług w tym obszarze. Pomagamy klientom w sprawach dotyczących uzgodnień administracyjnych i prawnych, realizując projekty budowlane nowych obiektów, nadzorując, kontrolując i zapewniając wsparcie eksploatacyjne.

/contentassets/efa44dd5bc3443e98625158d1b1375e5/580x370-water-and-enviroment-edit.jpg

Osoby do kontaktu

 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Łukasz
  Trojnarski
  Starszy Konsultant
  +48 607 961 230
  Jlśyvw jvnqbzbść