Woda i Środowisko naturalne

MINIMUM SZKÓD, MAKSIMUM WYKORZYSTANIA Współczesne miasta w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Świadczone usługi

 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Inwentaryzacje i projekty zieleni
 • Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci
 • Kanalizacja deszczowa
 • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
 • Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji
 • Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze
 • Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczanie ścieków
 • Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego
 • Pomiary ruchu drogowego wraz z przygotowaniem formularzy na potrzeby prognozy ruchu
 • Wody gruntowe i ochrona wód

Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego

Remediacja to nic innego jak oczyszczanie środowiska wodno-gruntowego na terenach zanieczyszczonych. Usunięcie owych zanieczyszczeń może zostać osiągnięte poprzez zastosowanie barier ochronnych (nieprzepuszczalnych) lub przepuszczalnych barier aktywnych, a także poprzez immobilizację (unieruchomienie) zanieczyszczeń.

Wspomaganie ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym może być realizowane poprzez: płukanie gruntu, biowentylację gruntu, napowietrzanie warszawy wodonośnej, obróbkę agrotechniczną lub fitoremediację.

Na życzenie klienta nasi specjaliści przygotowują:

 • charakterystykę obszaru badań (lokalizacja obszaru, określenie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych);
 • charakterystykę ,,ogniska zanieczyszczeń”;
 • model koncepcyjny migracji zanieczyszczeń;
 • określenie metody likwidacji ,,zanieczyszczenia”.
/contentassets/efa44dd5bc3443e98625158d1b1375e5/580x370-water-and-enviroment-edit.jpg

Osoby do kontaktu

 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Łukasz
  Trojnarski
  Starszy Konsultant
  +48 607 961 230
  Jlśyvw jvnqbzbść