Woda i Środowisko naturalne

MINIMUM SZKÓD, MAKSIMUM WYKORZYSTANIA Współczesne miasta w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Świadczone usługi

 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Inwentaryzacje i projekty zieleni
 • Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci
 • Kanalizacja deszczowa
 • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
 • Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji
 • Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze
 • Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczanie ścieków
 • Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego
 • Pomiary ruchu drogowego wraz z przygotowaniem formularzy na potrzeby prognozy ruchu
 • Wody gruntowe i ochrona wód

Wody gruntowe i ochrona wód

Woda należy do najważniejszych zasobów naturalnych na Ziemi. Nasze życie zależy od jej czystości i braku zawartości składników niebezpiecznych. Dokładne oczyszczanie wody jest kluczowym elementem zrównoważonego społeczeństwa. Eksperci Sweco pomagają gospodarować zasobami wody w możliwie najbardziej przemyślany sposób, tak, aby utrzymać jej dostępność.

Sweco corocznie prowadzi liczne badania i analizy w zakresie ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych. Badamy na potrzeby inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych oddziaływania na warunki hydrologiczne, a także prowadzimy ocenę oddziaływania na środowisko i opracowujemy plany zaopatrzenia w wodę. Nasi eksperci znają się także świetnie na przepisach europejskiej ramowej dyrektywy wodnej.

Wykorzystujemy symulacje komputerowe i systemy informacji geograficznej (GIS), tworząc wizualizacje zachowań wody w różnych warunkach, dzięki czemu nasi klienci zyskują wyraźniejszą i szerszą perspektywę, na podstawie której podejmują decyzje, a także możliwość wprowadzenia oszczędnych rozwiązań dla konkretnych sytuacji.

/contentassets/efa44dd5bc3443e98625158d1b1375e5/580x370-water-and-enviroment-edit.jpg

Osoby do kontaktu

 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Łukasz
  Trojnarski
  Starszy Konsultant
  +48 607 961 230
  Jlśyvw jvnqbzbść