Zarządzanie projektami

OD WIZJI DO RZECZYWISTOŚCI Duże inwestycje urbanistyczne są kosztowne, a ponadto zasadnicze znaczenie ma pełna realizacja wizji zamawiającego. Menedżerowie projektu z ramienia Sweco odgrywają kluczową rolę, stanowiąc ogniwo łączące wizję zamawiającego z praktyczną realizacją. Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji, a dzięki usystematyzowanym metodom pracy, sterujemy złożonymi projektami we właściwym kierunku.

Świadczone usługi

 • Zarządzanie Projektem
 • Nadzór nad robotami budowlanymi
 • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy zgodnie z FIDIC

Nadzór nad robotami budowlanymi

Faza realizacji jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych etapów inwestycji. Aby mogła ona zakończyć się sukcesem konieczna jest współpraca wszystkich zaangażowanych stron. Dzięki stosowaniu jasnych i uporządkowanych zasad, powstałych na bazie wieloletniego doświadczenia, konsultanci Sweco zapewniają bezproblemowy przebieg budowy, dochowując przy tym ustalonego terminu i budżetu.

Nadzór nad budową odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego, Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz z dbałością o środowisko naturalne.

Nasi eksperci, oprócz bezpośredniego nadzoru nad robotami przeprowadzają m.in. kontrolę jakości, opracowują raporty techniczne, sporządzają rozliczenia finansowo – rzeczowe, czy też reprezentują Klienta wobec instytucji zewnętrznych.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

Osoby do kontaktu

 • Narcyz
  Stefańczyk
  Dyrektor Naczelny, Dyrektor Biura Regionalnego Zachód - Północ
  +48618649300
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dariusz
  Terlecki
  Dyrektor Biura Projektów w Katowicach
  +48607798310
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Robert
  Grudzień
  Dyrektor Biura Regionalnego Centrum - Wschód
  +48601306402
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Gałgański
  Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w Warszawie
  +48607960535
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Cymbrykiewicz
  Starszy Inżynier/ Dyrektor Biura Szczecin
  +48697607221
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Joanna
  Kabarowska
  Dyrektor Biura Wrocław
  +48607790467
  Jlśyvw jvnqbzbść