Zarządzanie projektami

OD WIZJI DO RZECZYWISTOŚCI Duże inwestycje urbanistyczne są kosztowne, a ponadto zasadnicze znaczenie ma pełna realizacja wizji zamawiającego. Menedżerowie projektu z ramienia Sweco odgrywają kluczową rolę, stanowiąc ogniwo łączące wizję zamawiającego z praktyczną realizacją. Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji, a dzięki usystematyzowanym metodom pracy, sterujemy złożonymi projektami we właściwym kierunku.

Świadczone usługi

 • Zarządzanie Projektem
 • Nadzór nad robotami budowlanymi
 • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy zgodnie z FIDIC

Zarządzanie projektem

Złożone projekty kubaturowe, infrastrukturalne, energetyczne czy też przemysłowe często składają się z wielu elementów, których spójne zarzadzanie jest gwarantem końcowego sukcesu. Aby wizja mogła przerodzić się w rzeczywistość potrzebna jest wiedza, doświadczenie oraz umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Sweco prowadzi różne typy projektów odpowiadając za wszystkie fazy ich realizacji.

Dzięki uzupełniającym się wzajemnie obszarom działalności firmy, nasi kierownicy projektów są wstanie poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Są gwarantem skutecznej realizacji i łącznikiem pomiędzy wizją klienta, a ostateczną realizacją.

Eksperci Sweco zarządzają wszystkimi typami projektów w różnych sektorach rynku.
Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu całą inwestycją począwszy od fazy identyfikacji aż po realizację, jak również na jej poszczególnych etapach.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_project_management.jpg

Osoby do kontaktu

 • Narcyz
  Stefańczyk
  Dyrektor Naczelny, Dyrektor Biura Regionalnego Zachód - Północ
  +48618649300
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dariusz
  Terlecki
  Dyrektor Biura Projektów w Katowicach
  +48607798310
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Robert
  Grudzień
  Dyrektor Biura Regionalnego Centrum - Wschód
  +48601306402
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Gałgański
  Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w Warszawie
  +48607960535
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Cymbrykiewicz
  Starszy Inżynier/ Dyrektor Biura Szczecin
  +48697607221
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Joanna
  Kabarowska
  Dyrektor Biura Wrocław
  +48607790467
  Jlśyvw jvnqbzbść