Odpowiedzialni konsultanci we wszystkich aspektach rozwoju społecznego

Przejrzystość i odpowiedzialność to podstawowe warunki przyczyniające się do osiągania przez Sweco sukcesów, która rozwija się szybciej niż większość innych firm.

Kodeks etyczny Sweco

Współpraca ze Sweco to przyjemność. Nie ma u nas małej grupy osób na najwyższych stanowiskach, które utrzymują wszystkie ważne kontakty z klientami. Jest natomiast ponad 15 000 pracowników we wszystkich naszych biurach, którzy na co dzień spotykają się z klientami. Biorą oni na siebie odpowiedzialność za konkretne projekty.

Uzyskujemy w ten sposób dużą swobodę działania, ale równocześnie stawiamy wysokie wymagania przed naszymi procedurami.

PROCEDURY NA RZECZ ODPOWIEDZIALNYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH 

Wszystkie nasze jednostki muszą przestrzegać obowiązujących praw i przepisów, jak również zasad polityki wewnętrznej i wytycznych Sweco. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznać się z nimi oraz przestrzegać ich w swej codziennej pracy.

Etyka biznesowa stanowi fundament całej działalności Sweco. Program każdego zebrania (dyrektorów, zarządu etc.) zawiera obowiązkowy punkt poświęcony etyce biznesowej, zaś Zarząd Sweco otrzymuje co miesiąc raport poświęcony ryzyku w obszarze korporacyjnej odpowiedzialności biznesu.

KOMPAS ETYCZNY DLA KONSULTANTÓW W ICH BIEŻĄCEJ PRACY

Etyka biznesowa dotyczy sposobu, w jaki prowadzimy działalność, w jaki odnosimy się do siebie nawzajem, jak gospodarujemy zasobami organizacji i jak postępujemy w odniesieniu do środowiska. Posiadanie precyzyjnego kompasu wyznaczającego kierunek w obszarze etyki biznesowej ma zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o zdolność wykonywania zleceń przez Sweco. Wszyscy pracownicy Sweco przechodzą szkolenie w zakresie etyki biznesowej.

System etyki biznesowej Sweco: w Sweco funkcjonują wytyczne dotyczące zapobiegania i zwalczania korupcji oraz łapówkarstwa, wręczania prezentów i sponsorowania rozrywek w ramach relacji biznesowych, a także sponsoringu. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznać się z tymi wytycznymi oraz przestrzegać ich w swej pracy.

Jeśli podejrzewasz niezgodność w Sweco i chcesz to zgłosić, kliknij w ten link i użyj kodu dostępu 09973.

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI RAM ETYCZNYCH SWECO

W sekcji FOR PARTNERS na naszej stronie internetowej znajdują się dokumenty w języku angielskim.