RODO - Informacja dla podmiotów współpracujących ze Sweco w Polsce

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, kontrahentów oraz wszystkich osób współpracujących z naszą firmą, a także mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy, że zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym informacjom, zawierającym dane osobowe jest jednym z priorytetowych zadań spółki Sweco.

Celem przekazywanych Państwu dokumentów jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z przepisami prawa standardu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe w związku z realizacją zawieranych umów.

Jak działa ochrona danych osobowych w Sweco?

W poniższych dokumentach określamy, jakie dane osobowe zbieramy i używamy, do jakich celów i komu dane te mogą zostać ujawnione przez nas w kontekście naszej współpracy. Ponadto niniejsza wiadomość zawiera informacje dotyczące Państwa praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Aby zapoznać się z dokumentem Klauzula informacyjna RODO - Partnerzy Biznesowi kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z dokumentem Klauzula informacyjna RODO - Uczestnictwo w Przetargach kliknij tutaj.

Celem przekazywanych Państwu dokumentów jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z przepisami prawa standardu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe w związku z realizacją zawieranych umów.

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi związane z niniejszą informacją na temat ochrony prywatności lub przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Sweco Polska z o.o., prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@sweco.pl.