RODO - Informacja dla podmiotów współpracujących ze Sweco w Polsce

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, kontrahentów oraz wszystkich osób współpracujących z naszą firmą, a także mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy, że zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym informacjom, zawierającym dane osobowe jest jednym z priorytetowych zadań spółki Sweco.

Celem przekazywanych Państwu dokumentów jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z przepisami prawa standardu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe
w związku z realizacją zawieranych umów.

Jak działa ochrona danych osobowych w Sweco?

W poniższych dokumentach określamy, jakie dane osobowe zbieramy i używamy, do jakich celów i komu dane te mogą zostać ujawnione przez nas w kontekście naszej współpracy. Ponadto niniejsza wiadomość zawiera informacje dotyczące Państwa praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Aby zapoznać się z dokumentem pt. Ochrona danych osobowych w Sweco Engineering Spółka z o.o. kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z dokumentem pt. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – udział w zamówieniach – Sweco Consulting sp. z o.o. kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z dokumentem pt. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zleceniobiorców, współpracowników – Sweco Consulting sp. z o.o. kliknij tutaj.

Jak wspólnie możemy dbać o bezpieczeństwo danych osobowych?

W dokumencie pt. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów oraz podmiotów współpracujących ze Sweco Engineering Spółka z o.o. określamy, wymagane przepisami o ochronie danych osobowych, obowiązki Państwa, jako naszych kontrahentów / podmiotów współpracujących, w zakresie zastosowanych środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę tych danych, zasady postępowania w sytuacji naruszenia ich bezpieczeństwa oraz konsekwencje naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Państwa pracowników oraz pozostałe osoby upoważnione do przetwarzania tych danych w ramach realizacji umów.

Aby zapoznać się z dokumentem, kliknij tutaj

Celem przekazywanych Państwu dokumentów jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z przepisami prawa standardu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe
w związku z realizacją zawieranych umów.

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi związane z niniejszą informacją na temat ochrony prywatności lub przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Sweco Engineering Spółka z o.o., prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: ochrona_danych@sweco.pl.

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi związane z niniejszą informacją na temat ochrony prywatności lub przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Sweco Consulting z o.o., prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@sweco.pl.