0 of 0 for ""

Odpowiedzialne i etyczne postępowanie w biznesie jest dla Sweco najwyższym priorytetem. Stawiamy sobie i naszym partnerom biznesowym wysokie standardy.

Odpowiedzialność dla wszystkich w Sweco

Inżynierowie, architekci i eksperci Sweco wspólnie z naszymi klientami pracują nad projektami, które mają wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i na codzienne życie ludzi.

W naszej zdecentralizowanej organizacji nasi pracownicy mają dużą autonomię w prowadzeniu własnych projektów i relacji biznesowych. Z tą wolnością wiąże się wielka odpowiedzialność każdego pracownika Sweco za zrozumienie i przestrzeganie przepisów prawa, regulacji i polityk Sweco.

Podejmujemy się tylko projektów, które uważamy za możliwe do zrealizowania w sposób etyczny biznesowo, z poszanowaniem praw człowieka i bez tolerancji dla pracy dzieci.

Wierzymy, że nasz wpływ na społeczeństwo osiągamy nie tylko dzięki rezultatom naszych projektów, ale także sposobowi, w jaki działamy jako biznes. Takich samych wysokich standardów oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

„Pracownicy Sweco pracują nad projektami, które mają wpływ na społeczeństwo w skali globalnej. Wyniki są tak samo ważne, jak sposób, w jaki je osiągamy.”

Kodeks postępowania

Zatrudniając ponad 17 500 pracowników, pracujących przy 80 000 projektach na 70 rynkach na całym świecie, nasz Kodeks Postępowania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​wszyscy są zgodni z naszym poglądem na etykę biznesową. Kodeks opisuje znaczenie prowadzenia działalności w sposób etyczny oraz sposób, w jaki pracujemy, aby zachować zgodność z naszymi wysokimi standardami i wymogami prawnymi. Wszyscy pracownicy muszą co roku przeczytać i podpisywać nasz Kodeks Postępowania.

Kodeks postępowania Sweco zapewnia zgodność z, na przykład:

  • Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ
  • Kodeksem etycznym sformułowanym przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC)
  • Zasadami ONZ Global Compact
  • Zasadą zero tolerancji dla pracy dzieci
  • Lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi oszustw, korupcji i łapówek

Inżynierowie i architekci Sweco pracują nad projektami, które mają wpływ na społeczeństwo i codzienne życie ludzi w skali globalnej. Wyniki są ważne, ale sposób, w jaki je osiągamy, jest równie ważny.

Jasność, przejrzystość i odpowiedzialność w tych ważnych sprawach mają fundamentalne znaczenie dla naszego długoterminowego sukcesu.

  1. Aby przeczytać nasz Kodeks Postępowania, kliknij tutaj;
  2. Aby przeczytać naszą Politykę w zakresie zapobiegania i zwalczania łapówkarstwa oraz korupcji, kliknij tutaj;
  3. Aby przeczytać naszą Politykę w zakresie prezentów i wydatków reprezentacyjnych, kliknij tutaj.

Linia ds. etyki Sweco (Sweco Ethics Line)

Linia ds. Etyki Sweco (Sweco Ethics Line) to usługa telefoniczna i internetowa, która umożliwia anonimowe zgłaszanie podejrzeń naruszenia standardów etyki biznesowej. Jeśli podejrzewasz niezgodność w Sweco i chcesz to zgłosić, kliknij tutaj  i użyj kodu dostępu 09973.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Sweco przetwarza Twoje dane osobowe, kiedy składasz zgłoszenie za pośrednictwem Ethics Line, kliknij tutaj.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Wyślij nam swoje pytanie. Zapewniamy, że skontaktujesz się z odpowiednią osobą.
Copy link
Powered by Social Snap