0 of 0 for ""

Odpowiedzialne i etyczne postępowanie w biznesie jest dla Sweco najwyższym priorytetem. Stawiamy sobie i naszym partnerom biznesowym wysokie standardy.

Odpowiedzialność dla wszystkich w Sweco

Inżynierowie, architekci i eksperci Sweco wspólnie z naszymi klientami pracują nad projektami, które mają wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i na codzienne życie ludzi.

W naszej zdecentralizowanej organizacji nasi pracownicy mają dużą autonomię w prowadzeniu własnych projektów i relacji biznesowych. Z tą wolnością wiąże się wielka odpowiedzialność każdego pracownika Sweco za zrozumienie i przestrzeganie przepisów prawa, regulacji i polityk Sweco.

Podejmujemy się tylko projektów, które uważamy za możliwe do zrealizowania w sposób etyczny biznesowo, z poszanowaniem praw człowieka i bez tolerancji dla pracy dzieci.

Wierzymy, że nasz wpływ na społeczeństwo osiągamy nie tylko dzięki rezultatom naszych projektów, ale także sposobowi, w jaki działamy jako biznes. Takich samych wysokich standardów oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

„Pracownicy Sweco pracują nad projektami, które mają wpływ na społeczeństwo w skali globalnej. Wyniki są tak samo ważne, jak sposób, w jaki je osiągamy.”

Kodeks postępowania

Zatrudniając ponad 17 500 pracowników, pracujących przy 80 000 projektach na 70 rynkach na całym świecie, nasz Kodeks Postępowania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​wszyscy są zgodni z naszym poglądem na etykę biznesową. Kodeks opisuje znaczenie prowadzenia działalności w sposób etyczny oraz sposób, w jaki pracujemy, aby zachować zgodność z naszymi wysokimi standardami i wymogami prawnymi. Wszyscy pracownicy muszą co roku przeczytać i podpisywać nasz Kodeks Postępowania.

Kodeks postępowania Sweco zapewnia zgodność z, na przykład:

  • Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ
  • Kodeksem etycznym sformułowanym przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC)
  • Zasadami ONZ Global Compact
  • Zasadą zero tolerancji dla pracy dzieci
  • Lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi oszustw, korupcji i łapówek

Inżynierowie i architekci Sweco pracują nad projektami, które mają wpływ na społeczeństwo i codzienne życie ludzi w skali globalnej. Wyniki są ważne, ale sposób, w jaki je osiągamy, jest równie ważny.

Jasność, przejrzystość i odpowiedzialność w tych ważnych sprawach mają fundamentalne znaczenie dla naszego długoterminowego sukcesu.

Aby przeczytać nasz Kodeks Postępowania, kliknij tutaj.

Linia ds. etyki Sweco (Sweco Ethics Line)

Linia ds. Etyki Sweco (Sweco Ethics Line) to usługa telefoniczna i internetowa, która umożliwia anonimowe zgłaszanie podejrzeń naruszenia standardów etyki biznesowej. Jeśli podejrzewasz niezgodność w Sweco i chcesz to zgłosić, kliknij tutaj  i użyj kodu dostępu 09973.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Sweco przetwarza Twoje dane osobowe, kiedy składasz zgłoszenie za pośrednictwem Ethics Line, kliknij tutaj.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Wyślij nam swoje pytanie. Zapewniamy, że skontaktujesz się z odpowiednią osobą.