0 of 0 dla ""

Oświadczenie Sweco o Ochronie Danych

W Sweco szanujemy prywatność osób fizycznych i zdajemy sobie sprawę ze znaczenia danych osobowych powierzanych nam przez klientów, pracowników i inne osoby. Przestrzeganie przepisów RODO jest dla nas istotne, ponieważ niezadowolenie klientów, negatywna reklama, procesy sądowe czy ewentualne kary mogą wyrządzać naszemu przedsiębiorstwu szkody niemożliwe do naprawienia. Naszym obowiązkiem jest przetwarzanie i ochrona wszystkich danych osobowych w sposób odpowiedni i prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie prywatności.

Ogólne zasady ochrony danych w Sweco:

  • Nasza firma w sposób przejrzysty określa zasady spełniania przez siebie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.
  • Ograniczamy zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Gromadzimy, przechowujemy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Ograniczenie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych stanowi najlepszy sposób zmniejszania ryzyka naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych.
  • Rejestrujemy możliwie jak najmniej szczegółowych informacji o osobach, których dane dotyczą, na ile jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  • Informujemy osoby fizyczne o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób będą one wykorzystywane.
  • Przechowujemy dane osobowe w sposób bezpieczny. Podejmujemy środki ostrożności zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych poprzez wdrażanie mechanizmów bezpieczeństwa, np. ograniczenie dostępu tylko do grupy uprawnionych pracowników czy wprowadzanie prostych rozwiązań typu blokowanie komputerów po odejściu od biurka.
  • Przetrzymujemy dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu lub przez czas wynikający z przepisów prawa.
  • Przetwarzamy dane osobowe oraz wrażliwe dane osobowe tylko wówczas, gdy istnieje podstawa prawna takiego przetwarzania.
  • Jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych może powodować ryzyko dla ochrony praw osób fizycznych, prowadzimy ocenę oddziaływania oraz, w razie konieczności, proponujemy odpowiednie zabezpieczenia.
  • Nasze systemy i procesy spełniają wymagania dotyczące ochrony danych osobowych. Dokumentujemy działanie naszych systemów i procesów.
  • W przypadku outsourcingu przetwarzania danych osobowych nakładamy zobowiązania umowne na ochronę przetwarzanych danych.

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi w związku z niniejszą Deklaracją prywatności lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Sweco, wyślij wiadomość e-mail na adres: groupprivacyofficer@sweco.se lub rodo@sweco.pl.

Sweco Polska
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Wyślij nam swoje pytanie. Zapewniamy, że skontaktujesz się z odpowiednią osobą.