0 of 0 dla ""

Inspektor Nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana)

Stanowisko

Inspektor Nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana)

Miejsce

Katowice

O Nas

Sweco Polska oferuje swoim Klientom usługi doradcze i inżynierskie dla wszystkich etapów realizowanego projektu, na rynkach: drogowym, wodnym, ochrony środowiska, energetycznym, kolejowym oraz budownictwa kubaturowego. Nasza działalność skupia się na trzech głównych obszarach: konsultingu, projektowaniu oraz nadzorach, a sieć biur zlokalizowanych w największych miastach w kraju, umożliwia realizację projektów w każdym zakątku Polski.

Inspektor Nadzoru

(branża konstrukcyjno – budowlana)

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

 • Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej  zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz warunkami kontraktu;
 • Nadzór nad realizacją robót, obiektów i zadań wraz z dostawami urządzeń oraz usługami towarzyszącymi zadań;
 • Współpraca z inwestorem, wykonawcą, nadzorem autorskim oraz podmiotami zewnętrznymi;
 • Opiniowanie, weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz dokumentów wymaganych prawem i kontraktem oraz specyfikacjami;
 • Kontrola zgodności wykonywanych robót z pozwoleniami, projektami i warunkami kontraktu oraz odbiory i weryfikacja rzeczowo – finansowa robót na budowie;
 • Kontrola i odbiór materiałów, konstrukcji, dostarczanej na budowę pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i kontraktem;
 • Przeprowadzanie odbiorów technicznych robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, końcowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych, jak również dotyczących usunięcia wad oraz usterek;
 • Rozliczanie wykonania elementów robót, obiektów i zadań wraz z dostawami oraz usługami po ich odbiorach technicznych;
 • Weryfikacja m.in. kosztorysów i dokumentacji, harmonogramów, technologii wykonania robót;
 • Raportowanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami kontraktu;
 • Wykonywanie innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa budowlanego w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz BHP.

Wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji projektów budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru (minimum 5-letnie);
 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawnienia do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń;
 • Uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń – mile widziane;
 • Praktyczna znajomość zasad i przepisów związanych z realizacją projektów budowlanych;
 • Znajomość umów na roboty i usługi budowlane;
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne i komunikacyjne, samodzielność, sumienność.

Oferujemy:

 • Elastyczną formę podjęcia współpracy (B2B/ umowa zlecenie) z jedną z największych firm inżyniersko – projektowych w Polsce i w Europie, wiodącej na polskim rynku usług konsultingowo – projektowych;
 • Udział w realizacji ciekawego projektu budowlanego;
 • Możliwość współpracy z doświadczoną kadrą pracowniczą w miłej i przyjaznej atmosferze.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, dotyczącą procesu przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji, dostępną tutaj: Klauzula informacyjna RODO

Share via
Copy link