0 of 0 for ""

Najwyższy wynik w historii systemu certyfikacji operatora BRE Global dla inwestycji zlokalizowanej na terenie Polski

Zadanie

Przeprowadzenie certyfikacji BREEAM

Klient

AFI Europe Poland

Cele zrównoważonego rozwoju

3. Dobre zdrowie i jakość życia 4. Dobra jakość edukacji 6. Czysta woda i warunki sanitarne 7. Czysta i dostępna energia 11. Zrównoważone miasta i społeczności 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 13. Działania w dziedzinie klimatu 15. Życie na lądzie

Zakres usług

certyfikacja wielokryterialna BREEAM

Miejsce

Kraków, Polska

ONZ
ONZ
ONZ
ONZ
ONZ
ONZ
ONZ
ONZ

AFI V.Offices w Krakowie

Krakowski budynek AFI V.Offices, za certyfikację którego odpowiedzialne było Sweco Polska, otrzymał prestiżowy certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding w fazie realizacji inwestycji i przekazania budynku do użytkowania, zdobywając aż 98,87%. To najwyższy wynik w historii systemu certyfikacji operatora BRE Global dla inwestycji zlokalizowanej na terenie Polski*. Ponadto, wynik uzyskany przez AFI V.Offices plasuje go aktualnie na drugim najwyższym miejscu certyfikacji BREEAM na świecie w kategorii budynków biurowych. Biorąc zaś pod uwagę klasyfikację budynków BREEAM International, jest to najwyżej oceniony budynek biurowy na świecie.

Certyfikat BREEAM jest systemem oceny wielokryterialnej ukierunkowanym na kwestię zrównoważonego budownictwa. Budynki poddawane ewaluacji muszą spełniać wysokie wymagania uszeregowane w 10 kategoriach: Zarządzanie, Zdrowie i Samopoczucie, Energia, Transport, Woda, Materiały, Odpady, Ekologia (bioróżnorodność), Zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska oraz Innowacje. Uzyskana ocena procentowa, jak również miejsce w światowych rankingach budynków potwierdzają, że budynek AFI V.Offices wypełnił te standardy na najwyższym światowym poziomie.

Certyfikat BREEAM potwierdza naszą postawę wobec takich aspektów jak: ochrona środowiska, użyteczność budynków, efektywność energetyczna a także bezpieczeństwo i najwyższy komfort pracowników. Ponadto, otrzymany wynik 98,87% to dowód na to, że udało się nam spełnić główne założenie inwestycji, która od początku miała być „very” pod każdym względem. | Sebastian Kieć, Prezes AFI Europe Poland.

Za projekt architektoniczny budynku odpowiada biuro Iliard Architecture & Interior Design. Projektanci zastosowali w nim m.in. zeroemisyjne systemy dachowe kolektorów słonecznych, a źródłem ciepła jest kotłownia na przyjazne dla środowiska paliwo gazowe. Budynek, zlokalizowany w centrum Krakowa, jest doskonale skomunikowany z innymi częściami miasta. Jego niewątpliwym plusem jest również zaopatrzenie w infrastrukturę dla rowerzystów oraz miejsca przeznaczone do ładowania samochodów elektrycznych. We wnętrzach zastosowano wysokowydajny system wentylacji, nowoczesne energooszczędne windy i oświetlenie, a także wykończenia powierzchni biur bez zawartości formaldehydu i lotnych związków organicznych. Ponadto obiekt posiada obszerne, dostępne również z zewnątrz patio, pozwalające na chwilę relaksu w zielonym otoczeniu.

Realizacja inwestycji zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa oraz z myślą o komforcie przyszłych pracowników wymagała kompleksowego podejścia.

Od początku naszym celem było uzyskanie możliwie jak najwyższego wyniku certyfikacji, dlatego poza wymaganiami rynkowymi, musieliśmy sprostać standardom BREEAM. Kolejnym wyzwaniem było dopasowanie oraz zoptymalizowanie rozwiązań projektowych, które uwzględniały budżet inwestycji. | Andrzej Gacek, biuro Iliard

Certyfikacja przeprowadzona została przez niezależną firmę Sweco Polska, która specjalizuje się w usługach dla zrównoważonego budownictwa (w tym m.in. w certyfikacjach ekologicznych BREEAM).

Osiągnięty przez AFI V.Offices wynik to wyraz konsekwentnego działania i harmonijnej współpracy wszystkich stron procesu inwestycji w kierunku ciągłego poszukiwania optymalnych rozwiązań, m.in. w zakresie rozwiązań projektowych ograniczających emisję szkodliwych związków do atmosfery, optymalizacji zużycia wody i energii w budynku, a także rozwiązań mających korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie przyszłych pracowników. | Marcin Gawroński, Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO z firmy Sweco Polska.

To nie pierwsze wyróżnienie dla AFI V.Offices. Już wcześniej inwestycji przyznano szereg nagród i certyfikatów, w tym: certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding w fazie projektowania (uzyskany wynik  90,57% był najwyższym w całej Europie Środkowo-Wschodniej), statuetkę BREEAM Awards 2018 Winner w kategorii Central and Eastern Europe (najbardziej ekologiczny budynek w Europie Środkowo-Wschodniej), nominację do nagrody BREEAM Awards 2018 w kategorii Design, jako jeden z 6 najlepszych na świecie zaprojektowanych budynków ekologicznych BREEAM, wyróżnienie PLGBC GREEN BUILDING AWARD 2017 w kategorii „Najlepszy projekt ekologiczny”, wyróżnienie PLGBC GREEN BUILDING AWARD 2019 w kategorii „Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny certyfikowany”.

Budynek biurowy AFI V.Offices został oddany do użytkowania w 2019 roku. Inwestorem była spółka AFI Europe, natomiast za projekt architektoniczny odpowiadała firma Iliard Architecture & Interior Design. Generalnym wykonawcą AFI V.Offices była firma Warbud.

* Stan na 2021 rok

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap