0 of 0 dla ""

Zadanie

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii trawajowych wraz z infrastrukturą

Zleceniodawca

Gmina Miejska Kraków

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zakres usług

koncepcja budowy linii tramwajowej

Miejsce

Kraków, Polska

ONZ
ONZ

Koncepcje budowy linii tramwajowych w Krakowie

Sweco Polska, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, wykonuje wielowariantowe koncepcje budowy linii tramwajowej w Krakowie: Nowy Kleparz – Plac Inwalidów oraz pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka, wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride, z uwzględnieniem połączenia z Wieliczką. Koncepcje pozwolą na analizę potencjalnych przebiegów linii tramwajowych wraz z infrastrukturą, tak aby w przyszłości zapewnić mieszkańcom miasta i odwiedzającym jak najlepsze rozwiązania transportowe.

Linia pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka, wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride, z uwzględnieniem połączenia z Wieliczką

Przebieg linii tramwajowej ma połączyć duże krakowskie osiedle Rżąka (obecnie kursują jedynie linie autobusowe) z resztą miasta, a także obsłużyć nową siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego, który jest jedną z największych jednostek tego typu w Polsce. Linii towarzyszyć ma bezpieczna i funkcjonalna infrastruktura pieszo-rowerowa. W celu ułatwienia podróży i zachęcenia do korzystania z transportu miejskiego w planach jest parking lub parkingi typu Park&Ride, stanowiska Kiss&Ride oraz stanowiska Bike&Ride przy ul. Wielickiej.

W ramach planowanego zadania projektanci Sweco Polska mają przygotować co najmniej 4 warianty projektu, które będą obejmować:

  • przebieg linii tramwajowej wzdłuż ulicy Wielickiej wraz z pętlą tramwajową w rejonie os. Rżąka;
  • przebieg pasa autobusowo-tramwajowego (PAT) wzdłuż ulicy Wielickiej (w pasie dzielącym) wraz z pętlą tramwajową w rejonie os. Rżąka. PAT powinien przewidywać możliwość przejazdu pojazdów uprzywilejowanych;
  • dwa alternatywne rozwiązania autorskie.

W każdym z przedstawionych wariantów będzie zawarta analiza możliwość przedłużenia planowanej linii tramwajowej w kierunku Wieliczki, której towarzyszyć będzie obustronna, dwukierunkowa infrastruktura pieszo-rowerowa. Zostaną przy tym uwzględnione wyniki opracowania dotyczącego budowy układu komunikacyjnego w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.

Koncepcja przygotowywana przez Sweco Polska uwzględniać będzie także parking lub parkingi kubaturowe (składające się z kondygnacji podziemnych lub nadziemnych) typu Park&Ride o pojemności min. 500 miejsc, zlokalizowane przy ul. Wielickiej. Konstrukcja powinna umożliwiać rozbudowę obiektu o kolejne kondygnacje (do 1000 miejsc). 4% miejsc będzie wyznaczona jako miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Przy 10% wszystkich miejsc postojowych zostaną uwzględnione ładowarki elektryczne o minimalnej mocy 50 kW, umożliwiające jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów.

Ważny jest aspekt ekologiczny planowanych obiektów. Przewidziana będzie m.in. możliwość realizacji instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli zaspokajać potrzeby parkingów, a także nasadzenia zieleni, stanowiącej izolację, poprawiających estetykę oraz chroniących przed hałasem.

Linia Nowy Kleparz – Plac Inwalidów

Sweco Polska zbada możliwość przebiegu linii wzdłuż ruchliwej Alei Trzech Wieszczów, która jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych w centrum miasta. Zadaniem naszych inżynierów jest przygotowanie 5 wariantów przebiegu nowej linii tramwajowej. Rozważany będzie jej przebieg zarówno w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie Aleje Trzech Wieszczów, jak i w obrębie jezdni. Zbadamy także możliwość przebiegu torowiska w tunelu pod Alejami. Koncepcja będzie zawierać zakres przebudowy, jak również rozbudowy układu drogowego (m.in. al. Mickiewicza, Słowackiego, ulic: Królewskiej, Karmelickiej, Długiej, Prądnickiej i Kamiennej wraz ze skrzyżowaniami) oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Opracowanie będzie uwzględniać także potrzeby ruchu: pieszego, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej. Priorytetem są rozwiązania dla transportu publicznego, który ma pierwszeństwo przed ruchem samochodów indywidualnych.

Fot. Sebastian Kurpiel | Unsplash

Share via
Copy link
Powered by Social Snap