0 of 0 dla ""

Jeden z najdłuższych mostów typu extradosed w Polsce i w Europie

Zadanie

Przygotowanie kompleksowego projektu mostu o konstrukcji extradosed wraz z drogami dojazdowymi

Klient

GDDKiA O. w Krakowie

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zakres usług

projektowanie dróg, projektowanie mostów, inżynieria środowiskowa, geodezja, nadzory autorskie

Miejsce

Kurów, Polska

ONZ
ONZ

Rozbudowa odcinka DK 75 oraz most w Kurowie

Sweco Polska sp. z o.o. przygotowało kompleksową dokumentację projektową rozbudowy 1,8 km odcinka drogi krajowej DK 75 prowadzącej z Nowego Sącza w kierunku Brzeska i Krakowa. Najciekawszą część projektu stanowi okazały most drogowy typu extradosed na rzece Dunajec. Jest to obecnie jeden z najdłuższych mostów tego typu w Polsce i w Europie.

3 najdłuższy most typu extradosed w Polsce i 5 w Europie

Warunki hydrauliczne, konieczność rezygnacji z podpór nurtowych i oczekiwania ograniczenia ilości podpór na terenie zalewowym zbiornika Rożnowskiego, wpłynęły na decyzję o zastosowaniu przęseł dużych rozpiętości. W rezultacie powstał most o szerokość 17,2 m i długości całkowitej 622 m (przęsła 100 m, 200 m, 200 m, 100 m), co czyni go obecnie 3. co do długości mostem typu extradosed w Polsce i 5. w Europie*. Kierowcy będą mieć do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Możliwa będzie rozbudowa obiektu.

Ponadto, w ramach opracowania wykonano dokumentacje projektowe przebudowy 1,8 km odcinka drogi krajowej nr 75, przebudowy parkingu oraz skrzyżowań na odcinku drogi objętej inwestycją, budowy murów oporowych, przepustów, ekranów akustycznych. Dodatkowo projekt objął swym zakresem rozbiórkę istniejącego mostu, a także wykonanie punktu widokowego w miejscu północnego przyczółku istniejącego mostu.

Zakres prac projektowych Sweco Polska

W ramach umowy wykonany został następujący zakres prac projektowych:

  • koncepcja programowa,
  • projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji ZRID,
  • projektu wykonawczy wraz z dokumentacją przetargową,
  • opracowania geologiczno-inżynierskie,
  • opracowania geodezyjne,
  • opracowania z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Projektanci Sweco Polska odpowiedzialni są również za nadzory autorskie nad prowadzonymi pracami budowlanymi.

Prace projektowe zostały wykonane w latach 2016-2018, a nadzory autorskie do 2021 roku. Zleceniodawcą projektu była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

Jak wyglądają mosty extradosed?

Most typu extradosed (ang. extradosed prestressed bridge EPB) łączy ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. W tego typu konstrukcjach część kabli sprężających poprowadzonych jest nad podporami (poza przekrojem dźwigara), które wykonane w formie niskich pylonów pełnią rolę tzw. dewiatorów. Wyglądem przypomina przeprawę podwieszaną, a parametrami most belkowy, jednak wysokości konstrukcyjne dźwigarów głównych są znacznie mniejsze niż w mostach belkowych, a pylony są ponad dwukrotnie niższe niż w przypadku podwieszanych.

*Stan na 2021 rok

Wizualizacje

Widok na obiekcie

Widok na obiekcie.

Most w Kurowie. Widok z boku obiektu od strony Nowego Sącza

Most w Kurowie. Widok z boku obiektu od strony Nowego Sącza.

Most w Kurowie. Widok z boku obiektu od strony Krakowa

Most w Kurowie. Widok z boku obiektu od strony Krakowa.

Mostu nad Dunajcem Kurów | 22.10.2021
Most nad Dunajcem w Kurowie 2021 fot. Ireneusz Mech
Mostu nad Dunajcem Kurów | 22.10.2021
Most nad Dunajcem w Kurowie 2021 fot. Ireneusz Mech
Otwarcie mostu nad Dunajcem Kurów | 25.10.2021
Most nad Dunajcem w Kurowie 2021 fot. Ireneusz Mech
Próby obciążeniowe mostu Kurów | 22.10.2021
Most nad Dunajcem w Kurowie 2021 fot. Ireneusz Mech
Próby obciążeniowe mostu Kurów | 22.10.2021
Most nad Dunajcem w Kurowie 2021 fot. Ireneusz Mech

Osoby do kontaktu

Maciej Olejarczyk

Dyrektor BIURA PROJEKTOWEGO | KRAKÓW
brak zdjęcia

Ireneusz Mech

Projektant Mostowy
Share via
Copy link