0 of 0 dla ""

Pierwszy projekt infrastruktury drogowej w Polsce, który powstaje w technologii BIM

Zadanie

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obwodnicy Zatora.

Klient

GDDKiA O. w Krakowie

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zakres usług

projektowanie dróg, projektowanie infrastruktury transportowej, projektowanie parametryczne 3D, nadzory i zarządzanie projektem

Miejsce

powiat oświęcimski, Polska

ONZ
ONZ

Projekt Obwodnicy Zatora w BIM

Sweco Polska przygotowuje kompleksową dokumentację projektową oraz opracowania towarzyszące dla zadania: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Jest to pierwszy projekt infrastruktury drogowej w Polsce, który powstaje w technologii BIM (Building Information Modeling).

Projektowana obwodnica stanowić będzie nowy odcinek drogi krajowej nr 28 Zator-Nowy Sącz-Przemyśl-granica państwa i obchodzić będzie miasto od strony zachodniej. Będzie to droga klasy GP o długości około 2,1 km. Powstanie 5 obiektów inżynierskich: 2 wiadukty, most i 2 przepusty. Przebudowane zostaną skrzyżowania oraz istniejące drogi kolidujące z projektowaną obwodnicą, a także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Wszystko po to, aby usprawnić komunikację, poprawić komfort zarówno mieszkańców, jak i osób przejeżdżających przez Zator. Obecnie ruch tranzytowy biegnie przez centrum miasta, a mieszkańcy skarżą się na uciążliwy hałas i zanieczyszczenie. Aby miasto stało się przyjazne dla zdrowia i dobrego samopoczucia niezbędne jest wybudowanie obwodnicy. Problem narasta szczególnie w sezonie turystycznym, ponieważ w okolicy znajduje się wiele atrakcji i centra rozrywki. Ważnym aspektem projektu jest również ochrona przyrody – powstaną: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające czy zieleń ochronna.

Zadania Sweco Polska

Zadaniem Sweco będzie opracowanie dokumentacji projektowej z zastosowaniem modeli BIM jako podstawowej informacji do stworzenia dokumentacji projektowej, zastosowanie jednolitego CDE (Common Data Environment) jako repozytorium plików i procedur akceptacji dokumentacji oraz raportów, koordynacja, a także detekcja kolizji w przestrzeni 3D, przygotowanie przedmiarów opartych na modelach BIM, prowadzenie Rad Technicznych, Rad Projektu, posiedzeń ZOPI/KOPI w oparciu o te modele.

W projekcie obwodnicy zastosowane będzie podejście, w którym modele BIM stanowić będą podstawę do koordynacji międzybranżowej, a dokumentacja niezbędna do procedowania administracyjnego zostanie wygenerowana właśnie z nich. Sweco odpowiedzialne będzie także za uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową.

Czy technologia BIM będzie przyszłością w branży drogowej w Polsce?

Projekt realizowany przez Sweco Polska dla GDDKiA O. w Krakowie będzie miał ogromne znaczenie dla przyszłości stosowania technologii BIM dla branży drogowej. Dlaczego?

Jest to projekt pilotażowy, którego celem jest sprawdzenie rzeczywistej efektywności stosowania metodologii BIM w warunkach rynku polskiego. Istotne jest wskazanie barier w rozwoju BIM w Polsce, ocena zaawansowania we wdrażaniu tej technologii firm obecnych na rynku krajowym, a także uzyskanie informacji pozwalających opracować długoterminową strategię rozwoju BIM w naszym kraju. Dodatkowo ma on również służyć edukacji i pobudzeniu polskiego rynku budowlanego w zakresie wdrożenia BIM oraz zainicjowaniu procesów cyfryzacji w systemie zamawiania, realizacji i utrzymania obiektów drogowych w Polsce.

Share via
Copy link