0 of 0 dla ""

Jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce

Zadanie

Konsultant, Inżynier Kontraktu

Klient

Gmina Miasto Świnoujście

Inwestor zastępczy

GDDKiA O. w Szczecinie

Zakres usług

Nadzory i Zarządzanie projektem

Miejsce

Świnoujście, Polska

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

ONZ
ONZ

Budowa tunelu pod Świną

Sweco Polska, jako lider konsorcjum ze Sweco GMBH i Lafrentz Polska (partnerzy), pełni funkcję Inżyniera kontraktu jednej z największych tego typu inwestycji w Polsce – budowy tunelu pod Świną. Głównym celem projektu jest usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu, umożliwiającego skomunikowanie układów drogowych po obu stronach Miasta Świnoujście.

Cel powstania tunelu pod Świną

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce, które jest położone aż na 44 wyspach. Dwie największe, zamieszkane wyspy to Uznam i Wolin. Obecnie jedynym połączeniem pomiędzy nimi i resztą Polski są dwie przeprawy promowe. Konieczność korzystania z promów to ogromna niedogodność nie tylko dla mieszkańców, ale i dla turystów oraz przedsiębiorców. Długie kolejki oczekiwania na przeprawę, zwłaszcza w sezonie letnim, działają odstraszająco i negatywnie wpływają na wizerunek miasta. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zdarza się, że Świnoujście jest odcięte od reszty kraju, co z kolei zagraża jego bezpieczeństwu. Budowa stałego połączenia – tunelu ma rozwiązać te problemy.

„Wszyscy wiemy jak ważna i wyczekiwana jest to inwestycja nie tylko dla osób tam zamieszkających, ale wszystkich podróżujących tą trasą. Dzięki usprawnieniu połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Wolin i Uznam, pokonanie tego odcinka będzie zdecydowanie szybsze, bardziej przystępne i stanowić może ważny czynnik sprzyjający ożywieniu gospodarczemu w regionie. Nie mam wątpliwości, że nasza wiedza i doświadczenie pozwolą nam zrealizować pomyślnie ten projekt.” | Maciej Chrzanowski, Prezes Zarządu Sweco Polska.

Zakres prac

Zakres projektu obejmuje budowę tunelu drogowego, podwodnego oraz dróg dojazdowych o długości ok. 3,2 km wraz ze wszelką infrastrukturą towarzyszącą. 1,44 km wykonane będzie metodą drążoną TBM, a około 860 metrów metodą odkrywkową (460 metrów od strony wyspy Uznam i 400 od strony wyspy Wolin). Tunel mieścić będzie dwukierunkową jezdnię o parametrach drogi klasy GP oraz korytarze ewakuacyjne.

W ramach usługi konsorcjum Sweco – Lafrentz odpowiedzialne jest m.in. za zapewnienie nadzoru nad realizacją prac projektowych i robót zgodnie z kontraktem, optymalizację kosztów robót oraz przyszłej eksploatacji, odbiór robót, usuwanie wad oraz koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją kontraktu, aż po jego ostateczne rozliczenie.

Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i zbuduj, w ramach Projektu pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Woli w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”, Działanie 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego, Oś Priorytetowa IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestorem budowy tunelu jest Gmina Miasto Świnoujście, a Inwestorem Zastępczym w jej imieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Nadzór inżynierski w funkcji konsultanta pełni Sweco. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR S.A. (lider konsorcjum), PORR Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S oraz Energopol – Szczecin S.A.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap