0 of 0 for ""

Certyfikacje wielokryterialne

Wieloletnie doświadczenie, wpracowane praktyki i narzędzia pozwalają nam na skuteczne wsparcie naszych klientów.

Jesteśmy uznanym liderem na rynku certyfikacji w Polsce

Jesteśmy uznanym liderem na rynku certyfikacji w Polsce (przeprowadziliśmy blisko 40% certyfikacji BREEAM dla ponad 300 obiektów). Wieloletnie doświadczenie, wypracowane praktyki i narzędzia pozwalają nam na skuteczną obsługę naszych klientów. Indywidualne i elastyczne podejście oraz duże zaangażowanie czynią z nas dobrego partnera, wspierającego w odnoszeniu największych sukcesów. Współpracujemy z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi deweloperami, inwestorami, architektami, zarządcami nieruchomości, funduszami inwestycyjnymi oraz samorządami i jednostkami publicznymi.

Dział Budownictwa Ekologicznego liczy ponad 30 specjalistów związanych ze zrównoważonym budownictwem. Posiadamy kompetencje w zakresie certyfikacji wielokryterialnych (11 licencjonowanych konsultantów w systemach BREEAM, LEED, WELL, Fitwel oraz ISO 37120), przygotowania i wsparcia procesu realizacji inwestycji (analizy specjalistyczne, decyzje środowiskowe), wsparcia procesu projektowania (modelowanie dynamiczne, optymalizacja rozwiązań projektowych, projekty konstrukcji i HVAC) oraz zarządzania efektywnością energetyczną w istniejących budynkach.

Konsultanci Sweco oferują kompleksowe wsparcie oraz koordynację procesu certyfikacji BREEAM/LEED/WELL/Fitwel oraz innych systemów. Od etapu koncepcji do etapu eksploatacji obiektu współpracujemy z inwestorem, zespołem projektowym, wykonawcą i zarządcą uczestniczymy w spotkaniach koordynacyjnych zarówno w trakcie procesu projektowania, jak i realizacji. Jako licencjonowany asesor pośredniczymy w kontakcie z jednostkami certyfikacyjnymi (BRE Global, GBCI, IWBI, CfAD). Wydajemy wytyczne, ustalamy najlepsze praktyki, wspieramy dedykowanymi narzędziami, zbieramy i weryfikujemy dokumentację, przygotowujemy raporty i występujemy o przyznanie certyfikatu.

Oceniamy budynki nowo projektowane, a także nieruchomości istniejące oraz wnętrza. Oprócz podstawowych funkcji budynków (biurowych, handlowych, magazynowych) oferujemy także certyfikację obiektów mieszkaniowych czy hoteli, a także projektów infrastrukturalnych i urbanistycznych.

Nasze doświadczenie i zaangażowanie zostało docenione, m.in. poprzez przyznanie nagród Eurobuild Green Service Provider of the Year w latach 2015, 2016 i 2017. Odpowiadamy za ponad dwie trzecie projektów w Polsce ocenionych na najwyższym możliwym poziomie Outstanding, z których 5 otrzymało nominacje do BREEAM Awards, a dwa zostały nagrodzone tym prestiżowym wyróżnieniem.

Dział Budownictwa Ekologicznego jest też od 2009 roku aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Angażujemy się w liczne inicjatywy, takie jak konferencje, organizację szkoleń, warsztaty otwarte na uczelniach, udział w grupach roboczych, członkostwo w jury w konkursach branżowych, publikacje oraz różne akcje prospołeczne i proekologiczne. Organizujemy także własną konferencję „Miasta przyszłości”.

Nasi inżynierowie opracowali praktyczny przewodnik po najbardziej popularnych systemach certyfikacji wielokryterialnych. Wiele lat naszych doświadczeń oraz kilkanaście tygodni pracy zaowocowało kompendium wiedzy inżynierskiej, czerpiącej z międzynarodowych metod oceny budynków. Publikacja została przygotowana z myślą o szerzeniu wiedzy i stymulowaniu działań projektowych z zakresu zrównoważonego budownictwa. Kliknij poniższy przycisk, aby przeczytać.

Głównym celem opracowania jest wskazanie podstawowych wytycznych, dobrych praktyk i pokazanie przykładów rozwiązań, które w ramach koncepcji projektu, a następnie projektowania oraz realizacji przyczyniają się do powstania obiektu - bardziej zielonego, a co z tego wynika bardziej przyjaznego i tańszego w użytkowaniu.

Przykładowe projekty w dziale Certyfikacje wielokryterialne

Nasza praca owocuje zrównoważonymi budynkami, wydajną infrastrukturą oraz dostępem do energii elektrycznej i czystej wody pitnej. Zobacz też inne nasze projekty.

AFI V.Offices Kraków, Polska
Sweco Polska odpowiadało za proces certyfikacji obiektu biurowego AFI V.Offices w Krakowie
Olivia Business Centre Gdańsk, Polska
Sweco Polska odpowiadało za proces certyfikacji WEEL Health-Safety Rating obiektu biurowego
Budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Polska
Sweco Polska odpowiadało za proces certyfikacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Osoby do kontaktu

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO