0 of 0 for ""

Zrównoważony rozwój firm

ESG, SDG, Taksonomia

Jesteśmy uznanym liderem na rynku certyfikacji w Polsce

Wieloletnie doświadczenie, wpracowane praktyki i narzędzia pozwalają nam na skuteczne wsparcie naszych klientów. Indywidualne i elastyczne podejście oraz duże zaangażowanie czynią z nas idealnego partnera, wspierającego w odnoszeniu największych sukcesów. Współpracujemy z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi deweloperami, inwestorami, architektami, zarządcami nieruchomości, funduzami inwestycyjnymi oraz samorządami i jednostkami publicznymi.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju firm (ESG, SDG, Taksonomia)

Zmieniające się regulacje prawne, większa świadomość inwestorów i klientów dotycząca wpływu przedsiębiorstw na zrównoważony rozwój powodują, że firmy coraz częściej podejmują się realizacji ambitnych celów i towarzyszących im działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Naszym klientom oferujemy przede wszystkim wsparcie przy realizacji pomysłów związanych z działalnością firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez:

  • przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju;
  • doradztwo w zakresie raportowania niefinansowego ESG na przykładzie standardu GRI wraz
    z obliczeniem wskaźników środowiskowych (np. emisje CO2);
  • doradztwo w zakresie normy ISO 26000 „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności”;
  • doradztwo w zakresie realizacji globalnych i krajowych celów zrównoważonego rozwoju SDG;
  • identyfikację i weryfikację wskaźników wymaganych dla danej branży w Taksonomii UE w celu potwierdzenia zrównoważonego charakteru inwestycji zgodnie z unijnymi wymogami;
  • analizę wskaźników środowiskowych ze wskazaniem sposobów ich poprawy (np. polepszenie efektywności energetycznej budynków);
  • przygotowanie strategii dojścia do neutralności klimatycznej firmy;
  • szkolenia pracowników firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Osoby do kontaktu

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO