0 of 0 dla ""

Zrównoważona urbanistyka

Zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w codziennej pracy Sweco. Dysponując około 18 500 ekspertami w całej Europie, mamy doskonałą okazję do przewodzenia transformacji w kierunku zrównoważonych społeczeństw.

Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Aktualna i uporządkowana baza danych jest gwarancją pełnej kontroli oraz wsparciem przy spełnianiu wszelkich wymogów związanych z gospodarką ścieków komunalnych.

Jako doświadczony w tej dziedzinie zespół wiemy, jak ważny dla tworzenia aglomeracji jest porządek wśród danych oraz ich bieżąca aktualizacja. Znając najczęściej pojawiające się wyzwania podczas prac związanych z aglomeracjami ściekowymi, posiadamy predyspozycje i możliwości, aby wyjść im naprzeciw, pozyskując dane celem stworzenia przejrzystej bazy. Czytaj więcej

Wsparcie zrównoważonej urbanistyki

Wspieramy miasta, inwestorów i zespoły projektowe przez doradztwo oraz wykonanie złożonych analiz przestrzennych (m.in. gospodarka wodna, strategie energetyczne, symulacje transportu, GIS) zarówno dla mniejszych założeń multifunkcjonalnych, jak i dla większych obszarów miejskich. Pomagamy wdrażać międzynarodowe standardy i rozwiązania wg kryteriów wynikających ze schematów LEED Neighbourhood DevelopmentBREEAM Communities, WELL Community czy ISO 37120. Czytaj więcej

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w miastach

Skutki zmian klimatu i nasilenie występowania zjawiska ekstremalnych wymagają szereg działań na poziomie zarówno zarządczym, koncepcyjnym, jak i wdrożeniowym w większości miast w Polsce. Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji (MPA) do zmian klimatycznych określa polityka UE. Polityka ta przekłada się na identyfikację problemów na szczeblu lokalnym. Zmiany klimatu wynikają z wielu różnych czynników: zewnętrznych (np. ilość dochodzącego promieniowania słonecznego), czynników wewnętrznych (głownie działalność człowieka i związane z tą aktywnością zmiany antropogeniczne) lub czynników naturalnych. Czytaj więcej

Osoby do kontaktu

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO