0 of 0 for ""

Zrównoważona urbanistyka

Zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w codziennej pracy Sweco. Dysponując około 17 500 ekspertami w całej Europie, mamy doskonałą okazję do przewodzenia transformacji w kierunku zrównoważonych społeczeństw.

Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Aktualna i uporządkowana baza danych jest gwarancją pełnej kontroli oraz wsparciem przy spełnianiu wszelkich wymogów związanych z gospodarką ścieków komunalnych.

Jako doświadczony w tej dziedzinie zespół wiemy, jak ważny dla tworzenia aglomeracji jest porządek wśród danych oraz ich bieżąca aktualizacja. Znając najczęściej pojawiające się wyzwania podczas prac związanych z aglomeracjami ściekowymi, posiadamy predyspozycje i możliwości, aby wyjść im naprzeciw, pozyskując dane celem stworzenia przejrzystej bazy. Czytaj więcej

Zielona urbanistyka

Staramy się zwiększyć atrakcyjność oraz efektywność wykorzystania przestrzeni miejskiej, projektujemy miasta przyszłości. Opracowujemy zrównoważone koncepcje zagospodarowania terenu w celu zwiększenia zakresu pełnionych funkcji, a także zmniejszenia potencjalnych kosztów funkcjonowania infrastruktury. Przykład: przegląd dokumentacji technicznej dachu oraz włączenie wybranych danych do analiz GIS umożliwi zespołowi zaproponowanie odpowiednich rozwiązań m.in. w kontekście stosowania zielonych dachów oraz montażu paneli fotowoltaicznych. Czytaj więcej

Wsparcie zrównoważonej urbanistyki

Wspieramy miasta, inwestorów i zespoły projektowe przez doradztwo oraz wykonanie złożonych analiz przestrzennych (m.in. gospodarka wodna, strategie energetyczne, symulacje transportu, GIS) zarówno dla mniejszych założeń multifunkcjonalnych, jak i dla większych obszarów miejskich. Pomagamy wdrażać międzynarodowe standardy i rozwiązania wg kryteriów wynikających ze schematów LEED Neighbourhood DevelopmentBREEAM Communities, WELL Community czy ISO 37120. Czytaj więcej

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w miastach

Skutki zmian klimatu i nasilenie występowania zjawiska ekstremalnych wymagają szereg działań na poziomie zarówno zarządczym, koncepcyjnym, jak i wdrożeniowym w większości miast w Polsce. Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji (MPA) do zmian klimatycznych określa polityka UE. Polityka ta przekłada się na identyfikację problemów na szczeblu lokalnym. Zmiany klimatu wynikają z wielu różnych czynników: zewnętrznych (np. ilość dochodzącego promieniowania słonecznego), czynników wewnętrznych (głownie działalność człowieka i związane z tą aktywnością zmiany antropogeniczne) lub czynników naturalnych. Czytaj więcej

Osoby do kontaktu

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO