0 of 0 dla ""

Nadzór i Zarządzanie projektem

Wspólnie z naszymi klientami dążymy do sukcesu poprzez wiedzę specjalistyczną, doświadczenie i zaangażowanie w powierzone zadanie.

Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji

Nasi eksperci są łącznikiem między zaangażowanymi stronami inwestycji. Zapewniają optymalizację działań, tak aby projekt był realizowany w odpowiednim czasie, ustalonym budżecie i spełniał wymagania jakościowe. Jesteśmy częścią wszystkich etapów projektu, a dzięki naszym efektywnym metodom działania, prowadzimy złożone przedsięwzięcia budowlane we właściwym kierunku.

Zarządzanie projektem

Złożone projekty kubaturowe, infrastrukturalne, energetyczne czy też przemysłowe często składają się z wielu elementów, których spójne zarządzanie jest gwarantem końcowego sukcesu. Aby wizja mogła przerodzić się w rzeczywistość, potrzebna jest wiedza, doświadczenie oraz umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Sweco prowadzi różne typy projektów odpowiadając za wszystkie fazy ich realizacji.

Dzięki uzupełniającym się wzajemnie obszarom działalności firmy, nasi kierownicy projektów są wstanie poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Są gwarantem skutecznej realizacji i łącznikiem pomiędzy wizją klienta a ostateczną realizacją. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu całą inwestycją począwszy od fazy identyfikacji aż po realizację, jak również na jej poszczególnych etapach.

Nadzór inwestorski i autorski

Faza realizacji jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych etapów inwestycji. Aby mogła ona zakończyć się sukcesem konieczna jest współpraca wszystkich zaangażowanych stron. Dzięki stosowaniu jasnych i uporządkowanych zasad, powstałych na bazie wieloletniego doświadczenia, konsultanci Sweco zapewniają bezproblemowy przebieg budowy, dochowując przy tym ustalonego terminu i budżetu.

Nadzór nad budową odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego, Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z dbałością o środowisko naturalne.

Nasi eksperci, oprócz bezpośredniego nadzoru nad robotami przeprowadzają m.in. kontrolę jakości, opracowują raporty techniczne, sporządzają rozliczenia finansoworzeczowe, czy też reprezentują Klienta wobec instytucji zewnętrznych.

Inżynier kontraktu / Inwestor zastępczy zgodnie z FIDIC

Warunki kontraktowe FIDIC, opublikowane po raz pierwszy w 1957 roku, są specyficznym rodzajem standardów opracowanych dla przetargów międzynarodowych z zakresu budownictwa, transportu i ochrony środowiska. Są zalecane przez Bank Światowy – jako obowiązujące dla kontraktów międzynarodowych w ramach funduszy strukturalnych. W Polsce stały się one popularne w momencie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Konsultanci Sweco dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów zgodnie z warunkami FIDIC, są gwarantem ukończona inwestycji zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty pozwalają na sprawne i rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej, wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

Jako Inżynier kontraktu / Inwestor zastępczy świadczymy kompleksowe usługi wynikające bezpośrednio z warunków kontraktowych FIDIC, sprawując nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności.

Zapewniamy kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z oceną efektywności inwestycjiplanowaniem finansowym oraz montażem i pozyskaniem finansowania, w tym także w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz formułach hybrydowych. Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie z zakresu doradztwa finansowego oraz strategicznego zarządzania finansowego realizacją projektów. Sweco posiada bogate doświadczenie w realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa finansowo-organizacyjnego, w tym w przygotowaniu analiz ekonomicznych oraz dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne i krajowe, a także pożyczki i kredyty bankowe.

Przykładowe projekty

Nasza praca owocuje zrównoważonymi budynkami, wydajną infrastrukturą oraz dostępem do energii elektrycznej i czystej wody pitnej. Zobacz też inne nasze projekty.

Przekop Mierzei Wiślanej Polska
Sweco Polska nadzoruje przekop Mierzei Wiślanej | fot. NDI/BESIX
Budowa tunelu pod Świną Polska
Projekty i usługi Sweco Polska