0 of 0 dla ""

Woda, Energia, Przemysł, Środowisko

Współczesne miasta i przemysł w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco Polska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody.

Woda, energia, przemysł i środowisko w zrównoważonym rozwoju społecznym

Współczesny człowiek wpływa na środowisko, ale szkodliwe skutki jego działalności można zminimalizować. Na całym świecie trwa przejście do zrównoważonego systemu energetycznego, który wymaga nowoczesnych rozwiązań technicznych. Dostęp do czystej wody, niezawodne dostawy energii i zasobooszczędne obiekty przemysłowe to przykłady tego, do czego prowadzi nasza praca. Eksperci Sweco mają wiedzę i doświadczenie, czyli wszystko czego potrzeba, aby sprostać wyzwaniom naszych klientów w różnych sytuacjach.

Przykładowe projekty w dziale Woda, Energia, Przemysł, Środowisko

Nasza praca owocuje zrównoważonymi budynkami, wydajną infrastrukturą oraz dostępem do energii elektrycznej i czystej wody pitnej. Zobacz też inne nasze projekty.

Przekop Mierzei Wiślanej, część 1 Nadzór inwestorski
Przekop Mierzei Wiślanej część 1
Tunel pod Świną Zarządzanie projektem
Projekty i usługi Sweco Polska
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Paroc Projekt wielobranżowy i Nadzór autorski
Wielobranżowy projekt rozbudowy Paroc Polsa w Trzemesznie
Termiczne przekształcanie odpadów Inżynier kontraktu, Nadzór inwestorski, Doradztwo
śmieci
Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych Projekt budowlany i Nadzór autorski
Spalarnia odpadów w Warszawie