0 of 0 dla ""

Efektywność energetyczna i zarządzanie energią

Naszym klientom oferujemy pomoc

W dzisiejszych czasach budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii pierwotnej w skali globalnej. Ma to ogromny wpływ zarówno na klimat, jak również na koszty użytkowania budynków. Dlatego jako Sweco chcemy, aby budynki zużywały jak najmniej energii przy zachowaniu optymalnych warunków wewnętrznych w myśl zasady mówiącej, że „najtańsza energia to ta, której nie trzeba zużyć”. Naszym klientom oferujemy wsparcie w celu poprawy efektywności energetycznej różnych typów budynków i instalacji oraz pomagamy w zarządzaniu energią poprzez:

  • analizy i audyty energetyczne dotyczące struktury budynku, systemów HVAC i BMS, systemów opomiarowania, taryf energetycznych i mocy zamówionych,
  • analizy potencjału oszczędności, które wskażą najlepsze sposoby na zwiększenie efektywności energetycznej w budynku,
  • koncepcje i projekty mo dernizacji energetycznych związane z wytwarzaniem, dystrybucją i wykorzystaniem energii (systemy HVAC, OZE, oświetlenia),
  • optymalizację zużycia energii z wykorzystaniem istniejącego potencjału zarządzania energią poprzez BMS i/lub za pomocą dedykowanej aplikacji on-line,
  • zdalny monitoring mediów (gazu, ciepła, prądu, wody) z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji on-line oraz urządzeń IoT (modułów komunikacyjnych, czujników temperatury, VOC),
  • bieżąca analiza zużycia mediów i raportowanie na podstawie danych zbieranych poprzez dedykowaną aplikację on-line,
  • analizy specjalistyczne w zakresie parametrów energii elektrycznej na podstawie pomiarów ze wskazaniem przyczyn anomalii i propozycjami usprawnień.
Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO