0 of 0 dla ""

Geodezja

Realizując powierzone nam zadania szukamy rozwiązań, które w maksymalnym stopniu będą spełniać oczekiwania naszych klientów, zwracając szczególną uwagę na terminowość oraz wysoką jakość wykonania.

Doświadczenie firmy Sweco Polska w zakresie usług geodezyjnych…

… to m.in. wiele tysięcy hektarów sporządzonych map do celów projektowych i prawnych, a także tysiące wykonanych operatów podziałowych, tysiące kilometrów dróg, terenów kolejowych i obszarów leśnych, na których wykonywaliśmy pomiary. Opracowujemy szczegółowe mapy wraz z modelem terenu, na bazie których powstają zoptymalizowane koncepcje projektowe.

Mapy do celów projektowych

W Sweco Polska dbamy o każdy szczegół. Oferowane przez nas pomiary muszą być bardzo dokładne, dlatego też profesjonalnie zajmiemy się przygotowaniem map do celów projektowych dla wymagającego klienta.

W zakres usługi wchodzą mapy na potrzeby:

 • drogowych ciągów komunikacyjnych,
 • kolejowych ciągów komunikacyjnych,
 • obiektów kubaturowych,
 • obszarów przeciwpowodziowych,
 • terenów zalewowych,
 • obiektów hydrotechnicznych.

A także przekroje korytowe i dolinowe oraz numeryczny model terenu.

Dokumentacja do celów prawnych

Przy przygotowaniu dokumentacji do celów prawnych, należy wykazać się szczególną skrupulatnością. Dlatego warto zaufać właśnie inżynierom ze Sweco.

W zakres naszych usług wchodzą:

 • podziały nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • mapy do celów prawnych,
 • badania stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Nasi specjaliści, bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz stawiający sobie za cel kompleksową obsługę klienta, pomogą w prawidłowej geodezyjnej obsłudze inwestycji.

Zakres usług obejmuje:

 • pomiary realizacyjne,
 • kontrolę przemieszczeń i odkształceń,
 • pomiary lokalizacyjne,
 • prace inwentaryzacyjne,
 • obserwacje zmian obszarów górniczych.

Inwentaryzacja zieleni

Mając na uwadze proekologiczne działania Sweco, nasze wieloletnie doświadczenie na rynku, a także zespół sprawdzonych specjalistów, możemy Państwu w profesjonalny sposób pomóc zinwentaryzować zieleń.

Zakres usług obejmuje inwentaryzację:

 • obszarów chronionych,
 • drzewostanu,
 • krzewów i zieleni niskopiennej.

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Paweł Pazdan

Kierownik Zespołu GEODEZYJNEGO

Maciej Olejarczyk

Dyrektor BIURA PROJEKTOWEGO | KRAKÓW