0 of 0 dla ""

Rozwój technologii

Realizujemy koncepcje naszych Klientów szukając innowacyjnych rozwiązań, z myślą o miastach przyszłości oraz zrównoważonym rozwoju, uwzględniając przy tym aspekt ekologiczny oraz optymalizację kosztów.

Oferta Działu Rozwoju Technologii

Służymy naszym doświadczeniem we wszystkich fazach projektów realizowanych przez naszych klientów. Począwszy od samej idei do końca jej realizacji:

 • Studium Wykonalności,
 • Planowanie,
 • Projektowanie,
 • Faza konstrukcji,
 • Eksploatacja.

Oto jakie usługi świadczymy w ramach obszaru Rozwój technologii:

Wodór

Mając na uwadze zastosowanie innowacyjnych technologii, podejmujemy działania na tle rozwoju technik wodorowych od jego produkcji, poprzez magazynowanie i transport, do końcowego wykorzystania. Przygotowujemy analizy rynkowe, studia wykonalności oraz koncepcje, które mają na celu usprawnienie jakości oraz efektywności wytwarzania energii. Ze względu na szeroki zakres zastosowań wodoru, rozpatrujemy wszystkie możliwości jego wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

Proponujemy usługi m.in. w takich obszarach jak:

 • Magazynowanie energii,
 • Rozwój wodoromobilności,
 • Elastyczne wytwarzanie energii,
 • Technologia Power-to-Gas,
 • Wytwarzanie wodoru.

Biogaz

Chcąc udoskonalać aktualny stan sektora energetycznego dostosowujemy nasze działania do aktualnych przesłanek zrównoważonego rozwoju gospodarczego, w szczególności wykorzystanie frakcji biodegradowalnej. Tym samym sukcesywnie wdrażamy rozwiązania uwzględniając standardowe metody pozyskiwania energii oraz ciepła. Jedną z nich jest niewątpliwie wytwarzanie biogazu.

Proponujemy usługi m.in. w takich obszarach jak:

 • Systemy kogeneracyjne,
 • Fermentacja metanowa,
 • Produkcja biopaliw,
 • Zagospodarowanie frakcji bioodpadów,
 • Magazynowanie gazu.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Istotnym aspektem naszej pracy jest podejście holistyczne, które uwzględnia każdy z etapów prowadzenia procesu. Mając na uwadze przyszłość naszej planety oraz aktualny wpływ dominujących źródeł energii na zmiany klimatu, w ramach naszej działalności projektujemy i proponujemy procesy umożliwiające redukcję odpadów oraz zmaksymalizowanie wtórnego wykorzystania odpadów powstających w ramach danej działalności. Powyższe procesy w całości spełniają ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Model ten jest odpowiedzią na dotychczas stosowaną gospodarkę linearną, która nie brała pod uwagę zamknięcia obiegu surowców. Model GOZ opiera się na koncepcji trzech podstawowych technik tj. reduse, reduce, recycle (naprawa, redukcja, recykling). Działania zgodnie z tym zagadnieniem polegają na wtórnym wykorzystaniu produktów w taki sposób, aby doprowadzić do powstania zupełnie nowego.

Proponujemy usługi m.in. w takich obszarach jak:

 • Ograniczenie zużycia zasobów,
 • Zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • Zwiększenie recyklingu,
 • Wzrost wykorzystania OZE,
 • Systemy pomp ciepła.

Strefy zeroemisyjne

W związku rozwojem globalnej koncepcji „Miast przyszłości” oraz celem poprawy jakości powietrza powstaje coraz więcej obszarów zeroemisyjnych. Zamysł stworzenia takich stref jest oparty na wdrażaniu dobrych praktyk, w których zakres wchodzą m.in.: innowacyjne systemy energooszczędne, gospodarka wodna i odpadowa, bezemisyjny transport oraz samowystarczalność. Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy całego Zespołu, efekty naszej pracy mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych danego obszaru.

Proponujemy usługi m.in. w takich obszarach jak:

 • Zapewnienie samowystarczalności energetycznej,
 • Gospodarka wodna i odpadowa,
 • Zeroemisyjny transport,
 • Zieleń miejska,
 • Systemy energooszczędne.

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Marek Kolasiński

Kierownik Działu ROZWOJU TECHNOLOGII