0 of 0 dla ""

Biogaz

Nasze usługi w zakresie biogazu obejmują jego magazynowanie, rozwój produkcji biopaliw, systemy kogeneracyjne, a także zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych. Istotnym jest dla nas również zastosowanie fermentacji metanowej w celu niskoemisyjnego wytwarzania biogazu. Jako iż bioodpady stanowią odnawialne źródło energii, upowszechnianie tej technologii niewątpliwie jest pozytywnym zjawiskiem w procesie dekarbonizacji.

Czym jest biogaz?

Biogaz jest to mieszanina gazów, której głównym składnikiem jest metan, jednak jego zawartość zależy od mieszanki substratu jaki został zastosowany do jego produkcji. Wytwarzany jest w wyniku procesów fermentacji beztlenowych (rozkładu materii organicznej), a najczęściej wykorzystuje się do jego powstania odpady komunalne, rolnicze oraz te pochodzące z oczyszczalni ścieków. Tym samym stanowi on źródło energii odnawialnej, a jego zastosowanie obejmuje szerokie spektrum.

Do czego może być wykorzystany biogaz?

  • Jako biopaliwo, do wykorzystania w sektorze transportowym;
  • W systemie kogeneracyjnym, do produkcji energii elektrycznej i ciepła;
  • Jako magazyn energii najczęściej stosując zbiorniki do gromadzenia biogazu w postaci niskociśnieniowych zbiorników membranowych.

Chętnie odpowiemy na pytania i doradzimy wybór optymalnego rozwiązania.

Osoba do kontaktu

brak zdjęcia

Marek Kolasiński

Kierownik Działu ROZWOJU TECHNOLOGII