0 of 0 dla ""

Gospodarka obiegu zamkniętego

Nasze usługi w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego obejmują m.in.: zwiększenie recyklingu, zapobiegania powstawania odpadów i maksymalizacja ich ponownego wykorzystania, a także projektowanie rozwiązań pozwalających na dywersyfikację źródeł energii pod kątem posiadanych możliwości i zasobów.

Zważywszy na te przesłanki jesteśmy silnie zaangażowani w projekty, które są tworzone z myślą o całkowitym wykorzystaniu potencjału danego obszaru. Innowacyjne pomysły jakie chcemy zaproponować biorą pod uwagę integralną współpracę wszystkich segmentów gospodarczych.

Model gospodarki obiegu zamkniętego

Model GOZ to koncepcja oparta na przekształcaniu odpadów w taki sposób, aby doprowadzić do możliwości ponownego ich wykorzystania. Jest to zamysł zaczerpnięty ze środowiska naturalnego, w którym każda substancja lub organizm znajduje swoje zastosowanie bez względu na jej charakter. We współczesnym świecie ilość odpadów nieustannie rośnie, a tym samym pojawiają się poważne kwestie związane z ich zagospodarowaniem. Z tego względu wdrażane jest wiele metod realizacji gospodarki obiegu zamkniętego.

Do trzech podstawowych zagadnień można zaliczyć: reduce, reuse oraz recycle. Polegają one na zmianie perspektywy postrzegania zużytych produktów, a tym samym przekształcenie je w taki sposób, aby ponownie charakteryzowały się wartością dodaną. Jest to niewątpliwie kontrastujące podejście z dotychczas funkcjonującym tradycyjnym podejściem linearnym, który gromadził znaczne ilości nieużytków. Model linearny działa w oparciu o bierny konsumpcjonizm tanich i łatwo dostępnych materiałów (wyprodukuj-użyj-wyrzuć).

Istotnym jest więc, aby wdrażać wszelkie innowacyjne pomysły mające na celu ponowne wykorzystanie odpadów. Do takich rozwiązań można zaliczyć m.in. produkcję energii cieplnej z wykorzystaniem pomp ciepła o dolnym źródle w postaci ścieków.

Gospodarka obiegu zamkniętego nie jest jedynie kluczową kwestią w odniesieniu do środowiska oraz zmian klimatycznych, ale ma także niebagatelne znaczenie dla rozwoju gospodarczego w skali mikro i makro.

Osoba do kontaktu

brak zdjęcia

Marek Kolasiński

Kierownik Działu ROZWOJU TECHNOLOGII

Przeczytaj raporty Urban Insight przygotowane przez ekspertów Sweco