0 of 0 dla ""

Strefy zeroemisyjne

Nasze usługi w zakresie obszarów zeroemisyjnych obejmują gospodarkę wodną i odpadową, zeroemisyjny transport, systemy energooszczędne, zwiększenie terenów zielonych w miastach.

Istotnym jest dla nas zastosowanie odnawialnych źródeł energii zapewnienia samowystarczalności danej strefy. Zważywszy na istotę nadmienionej problematyki jesteśmy silnie zaangażowani w rozwój zarówno pojazdów elektrycznych jak i wodorowych, a także w produkcję biopaliw. Nasze projekty opierają się na innowacyjnych rozwiązaniach mając na uwadze energooszczędne budynki, rozwój odnawialnych źródeł energii, zwiększanie terenów zielonych, a także model gospodarki obiegu zamkniętego.

Strefy zeroemisyjne są to obszary powstałe w zamyśle przede wszystkim poprawy jakości powietrza. Główną przyczyną jest niebezpiecznie podnoszący poziom zanieczyszczeń w środowisku, który niewątpliwie niekorzystnie wpływa na zdrowie, a nawet życie jednostki ludzkiej.

Istotną kwestie stanowi transformacja transportu, a co za tym idzie wdrażanie alternatywnych rozwiązań bezemisyjnej mobilności. Na takie tereny nie mogą wjechać pojazdy o wysokiej emisyjności (powyżej dopuszczalnej) lub są one obarczone dodatkową opłatą za możliwość poruszania się w danym obrębie. Dzieje się tak z uwagi na emisję z tradycyjnych silników Diesla, które zostały sklasyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia jako rakotwórcze. Celem takich działań jest doprowadzenie do redukcji liczby pojazdów wykorzystujących napęd z konwencjonalnych paliw.

Warto jednak nadmienić, iż obszary zeroemisyjne nie ograniczają się jedynie do redukcji emisji z sektora transportu. Pojęcie to integralnie łączy wszystkie segmenty gospodarki w taki sposób, aby doprowadzić do jak największego współczynnika dekarbonizacji. Rozumiane jest w perspektywie zmian wprowadzanych za pomocą energooszczędnego budownictwa, powstawania większej ilości terenów zielonych, pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, a także zastosowanego modelu gospodarki obiegu zamkniętego oraz odpowiedniego dostosowania infrastruktury.

Osoba do kontaktu

brak zdjęcia

Marek Kolasiński

Kierownik Działu ROZWOJU TECHNOLOGII

Przeczytaj raporty Urban Insight przygotowane przez ekspertów Sweco