0 of 0 dla ""

Wodór

Nasze usługi w zakresie wodoru obejmują jego magazynowanie, rozwój wodoromobilności, elastyczne wytwarzanie energii, a także technologię Power-to-Gas.

Współcześnie wodór jest w przeważającej części pozyskiwany z gazu ziemnego, jednak mając na uwadze zmiany klimatyczne dążymy do zwiększenia jego produkcji metodami bezemisyjnymi.

Wodór posiada szeroki zakres zastosowania w wielu gałęziach gospodarki. Do najprężniej rozwijających się można niewątpliwe zaliczyć energetykę. Pierwiastek ten jest wykorzystywany np.: do magazynowania nadwyżek produkowanej energii z odnawialnych źródeł (jako nośnik energii), pełni rolę paliwa dla pojazdów wodorowych, a także znajduje swoje zastosowanie w sieciach ciepłowniczych. Jego rodzaje można uszeregować według źródła, za pomocą którego jest on wytwarzany.

Wyróżnia się m.in.:

  • Szary wodór – uzyskiwany w procesie reformingu metanu lub zgazowania węgla z zastosowaniem nieodnawialnych źródeł energii.
  • Niebieski wodór – wytwarzany w takich samych procesach jak w przypadku szarego, jednak z wykorzystaniem technologii wychwytu dwutlenku węgla;
  • Zielony wodór – produkowany w zeroemisyjnym procesie, z wykorzystaniem energii z OZE.

Do technologii wodorowych można zaliczyć m.in.:

  • Ogniwa paliwowe – w urządzeniach tych wodór oraz tlen łącząc cząsteczki wody uwalniają dużą ilość energii. Zastosowanie tego typu instalacji jest coraz częściej spotykane w transporcie.
  • Technologia Power-to-Gas – opiera się na pozyskiwaniu wodoru z elektrolizy lub reformingu metanu. Dzięki takim procesom oraz wysokiej gęstości otrzymanego wodoru możliwe jest jego magazynowanie. Tym samym uzyskany gaz może gromadzić nadwyżki uzyskiwanej energii z niestabilnych źródeł energii.
  • Wodór w sieciach gazowych – zielony wodór można zastosować jako dodatek do sieci gazu ziemnego.

Chętnie odpowiemy na pytania i doradzimy wybór optymalnego rozwiązania.

Osoba do kontaktu

brak zdjęcia

Marek Kolasiński

Kierownik Działu ROZWOJU TECHNOLOGII