0 of 0 for ""

Zielona urbanistyka

Analizy przestrzenne jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji to korzystne rozwiązanie dla projektantów, deweloperów, planistów miejskich, zarządców i właścicieli nieruchomości.

Projektujemy miasta przyszłości

Staramy się zwiększyć atrakcyjność oraz efektywność wykorzystania przestrzeni miejskiej. Opracowujemy zrównoważone koncepcje zagospodarowania terenu w celu zwiększenia zakresu pełnionych funkcji, a także zmniejszenia potencjalnych kosztów funkcjonowania infrastruktury.

Przykład: przegląd dokumentacji technicznej dachu oraz włączenie wybranych danych do analiz GIS, umożliwi zespołowi zaproponowanie odpowiednich rozwiązań z uwzględnieniem powierzchni dachów i możliwości instalacji rekomendowanych połaci dachowych. Rozwiązanie sprawdza się m.in. w kontekście stosowania zielonych dachów oraz montażu paneli fotowoltaicznych.

Osoby do kontaktu

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS