0 of 0 dla ""

Climate proofing – neutralność klimatyczna
i odporność na zmianę klimatu

Co to jest climate proofing?

Climate proofing (weryfikacja infrastruktury pod względem wpływu na klimat) łączy w sobie dbałość o realizację dwóch podstawowych celów środowiskowych UE, tj. łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu. Pokazuje, w jaki sposób przygotowywać inwestycje infrastrukturalne w zgodzie z polityką klimatyczną UE, mając na uwadze zarówno społeczeństwo i jego potrzeby, jak i środowisko naturalne. Został określony jako proces włączania działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej podczas opracowywania projektów infrastrukturalnych. Proces ten umożliwia europejskim inwestorom instytucjonalnym i prywatnym podejmowanie świadomych decyzji w sprawie projektów kwalifikujących się jako zgodne z celami klimatycznymi Unii Europejskiej.

Climate proofing opiera się na 2 filarach:

  • Neutralność klimatyczna – łagodzenie zmiany klimatu (ang. mitigation of climate change),
  • Odporność infrastruktury na zmianę klimatu – przystosowanie się / adaptacja do zmiany klimatu (ang. adaptation to climate change).

Analizy w ramach powyższych obszarów tematycznych zostały podzielone na 2 etapy:

  • Preselekcję (ang. screening),
  • Szczegółowe analizy (ang. detailed analysis).

Preselekcja ma za zadanie wskazać, czy szczegółowa analiza jest potrzebna – taki podział zastosowano, aby m.in. nie wprowadzać dodatkowego obciążenia administracyjnego w przypadku niektórych inwestycji, a skupić się na tych, które takich poszerzonych analiz rzeczywiście wymagają.

Prawidłowe przeprowadzenie climate proofingu w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, mających być przedmiotem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, jest kluczowym aspektem decydującym o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

W Sweco jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w wypełnieniu wymogów Wytycznych technicznych dotyczących weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01) i przeprowadzeniu climate proofingu na dowolnym etapie w ramach każdego z wyżej opisanych filarów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami związanymi z climate proofingiem, prosimy o kontakt – dostarczymy więcej informacji na ten temat oraz zaproponujemy rozwiązania pasujące do Państwa potrzeb.

Jeśli szukają Państwo wsparcia w pozyskaniu środków na realizację inwestycji, zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami związanymi z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych. Służymy także pomocą m.in. w opracowaniu planów adaptacji do zmian klimatu, strategii klimatycznych dla organizacji, obliczaniu śladu węglowego dla budynków i obliczanie śladu węglowego dla organizacjiidentyfikacji ryzyk klimatycznych, a także w rozwijaniu nowoczesnych technologii energetycznych.

WARTO WIEDZIEĆ

Komisja Europejska 16.09.2021 r. opublikowała zawiadomienie pn. „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01)” (ang. „Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027”). Zastosowanie się do nich może decydować o przyznaniu dofinansowania ze środków UE na projekty infrastrukturalne.

Osoba do kontaktu

Adam Perz

Konsultant ds. środowiskowych