0 of 0 dla ""

Celem całej grupy Sweco jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku. Dokładamy wszelkich starań, aby być liderem na wszystkich rynkach, na których działamy.

Dążąc do ostatecznego celu, jakim jest całkowita neutralność klimatyczna w 2040 roku, planujemy zmniejszyć o połowę nasze emisje do 2030 r. w porównaniu z 2020 r. Nasz cel na 2040 r. obejmuje wszystkie trzy zakresy Protokołu w sprawie gazów cieplarnianych (GHG). Zobowiązaliśmy się również do spełnienia założeń inicjatywy Science Based Targets i wyznaczyliśmy cele redukcji emisji zgodnie z ambicją biznesową SBT na poziomie 1,5°C.

Przyjmujemy rok 2020 jako bazowy dla naszego celu, a wszystkie redukcje emisji w ciągu najbliższych 20 lat będą mierzone w zestawieniu właśnie z nim. 2020 był rokiem, w którym duża część zarudnionych przez nas osób pracowała w domu, a podróże służbowe zostały znacznie ograniczone z powodu pandemii Covid-19. Emisje w tym roku były zatem niższe niż przeciętnie, co czyni nasze zamierzenia bardzo ambitnymi.

2020 to

  1. 18 249 ton całkowitej emisji CO2e (zakresy 1, 2 i 3 w Protokole Gazów Cieplarnianych);
  2. 2 320 ton CO2e w emisji z zakupionych produktów i usług;
  3. 48% energii odnawialnej w naszych biurach;
  4. 20% floty pojazdów jest zasilanych energią elektryczną lub to pojazdy hybrydowe;
  5. 6% przebytej odległości drogą lotniczą, co odpowiada za 15% emisji z podróży służbowych.

Liderzy na wszystkich rynkach

Nasz zdecentralizowany model operacyjny pozwala obszarom biznesowym na opracowywanie własnych celów. Niejednokrotnie ambitniejszy niż cel na poziomie grupy. Na przykład Sweco w Szwecji, Belgii i Wielkiej Brytanii już do 2030 r. zamierza być neutralne dla klimatu.

Naszą wizją jest, aby każdy obszar biznesowy działał jako lider w obszarze klimatu oraz środowiska na swoich rynkach. Ich własne cele i działania powinny być bardziej zaawansowane niż cele klimatyczne uzgodnione na szczeblu krajowym.

Poniżej zilustrowano harmonogram, w którym każdy rynek dąży do osiągnięcia celu Sweco na swoich rynkach.

Lokalne cele klimatyczne

2030

Sweco Belgium
Sweco Sweden
Sweco UK

2035

Sweco Finland
Sweco Netherlands

2036

Sweco Norway

2040

Sweco Bulgaria
Sweco Czech Republic
Sweco Denmark
Sweco Germany
Sweco Lithuania
Sweco Poland

Formularz kontaktowy

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Napisz do nas!