0 of 0 dla ""

Ryzyka klimatyczne

Zmiana klimatu wiąże się z ryzykiem

Skutki globalnego ocieplenia mogą dotknąć nie tylko ekosystemy, ale także znacząco wpłynąć na działalności firm, konkretne budynki, infrastrukturę, nowe inwestycje. Dlatego tak ważna jest analiza i ocena ryzyk klimatycznych oraz identyfikacja odpowiednich rozwiązań, które będą minimalizować te ryzyka.

Wśród ryzyk klimatycznych możemy wyróżnić ryzyka związane ze skutkami fizycznymi (np. huragany, powodzie, fale upałów) oraz ryzyka związane z transformacją do gospodarki niskoemisyjnej (np. ryzyko utraty reputacji, zwiększone koszty, zmiany legislacyjne).

Do czego można wykorzystać analizę ryzyk klimatycznych?

Informacje pozyskane na podstawie analizy ryzyk klimatycznych można wykorzystać w następujący sposób:

  • do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych;
  • do identyfikacji działań adaptacyjnych;
  • aby spełnić jedno z kryteriów związanych z Taksonomią UE;
  • w celu spełnienia wymagań w ramach certyfikacji BREEAM In-Use (kategorie Rsl 06 i Rsl 07).

Osoby do kontaktu

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
Janusz Mizerny

Janusz Mizerny

Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, Sustainability manager