0 of 0 dla ""

Ślad węglowy organizacji

Pierwszym krokiem na drodze do neutralności klimatycznej każdego przedsiębiorstwa powinna być inwentaryzacja oraz identyfikacja obszarów związanych z emisjami.

W obliczu postępującej zmiany klimatu, przyjętych celów Porozumienia klimatycznego z Paryża oraz planów osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską konieczne są pilne działania w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ponadto coraz więcej firm musi obliczać swój ślad węglowy na potrzeby raportowania niefinansowego. Znając wielkości emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością swojej firmy możesz także zyskać przewagę konkurencyjną, ponieważ coraz częściej podczas negocjacji biznesowych pada pytanie właśnie o ten wskaźnik.

Obliczanie śladu węglowego organizacji

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  • zyskasz wiedzę na temat śladu węglowego i źródeł emisji w swojej organizacji;
  • dowiesz się jaki ślad węglowy ma Twoja organizacja;
  • ślad węglowy Twojej organizacji będzie obliczony zgodnie z metodyką GHG Protocol Corporate Standard, z uwzględnieniem emisji bezpośrednich (tzw. Scope 1) i pośrednich (Scope 2 i Scope 3);
  • otrzymasz raport z obliczeń, który zapewni transparentność uzyskanego wyniku i możliwość jego weryfikacji.

Znając wielkość śladu węglowego można przystąpić do dalszych działań, takich jak analiza możliwości zmniejszenia zużycia energii poprzez wdrożenie projektów z zakresu efektywności energetycznej, wdrożenie instalacji OZE, czy  sporządzenie strategii dekarbonizacji przedsiębiorstwa. Eksperci Sweco oferują wsparcie także w tym zakresie.

Osoby do kontaktu

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
Marcin Cierpisz

Marcin Cierpisz

Starszy Inżynier ds. zrównoważonego budownictwa | Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju