0 of 0 dla ""

Taksonomia UE dla budynków

Jak Sweco może pomóc w weryfikacji założeń Taksonomi UE dla budynków?

Jako Sweco wspieramy naszych klientów w weryfikacji zgodności nowych budynków i poddawanych renowacjom, a także działalności związanej z posiadaniem i najmem nieruchomości z technicznymi kryteriami kwalifikacji, które ustanowione zostały przez Taksonomię UE.

Weryfikacja zgodności inwestycji budowlanej z Taksonomią UE jest powiązana z możliwością pozyskania finansowania na lepszych warunkach z uwagi na fakt, że Taksonomia UE wspiera „zielone finansowanie” inwestycji, które spełniają cele i kryteria środowiskowe.

Weryfikację najlepiej przeprowadzać na etapie koncepcji. Dzięki temu możliwe jest zoptymalizowanie projektu (np. pod kątem efektywności energetycznej, czy rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej) oraz zastosowanie odpowiednich procedur i przeprowadzenie stosownych analiz wymaganych przez Taksonomię UE.

Analiza na etapie wykonawczym lub powykonawczym najczęściej już nie daje możliwości spełnienia taksonomicznych kryteriów. Jednak dzięki takiej analizie można wyciągnąć wnioski na przyszłość, by w kolejnych projektach zastosować odpowiednie rozwiązania i środki zaradcze.

Budynki, w zależności od wybranego celu środowiskowego i zakresu działalności, oceniamy pod kątem następujących kryteriów:

  • efektywność energetyczna;
  • ryzyka klimatyczne i działania adaptacyjne;
  • ślad węglowy;
  • niskoemisyjne i bezpieczne materiały;
  • gospodarka odpadami;
  • rozwiązania cyrkuralne;
  • wodooszczędna armatura;
  • wpływ na środowisko.

Weryfikacja zgodności poszczególnych budynków z Taksonomią UE pozwoli także na obliczenie finansowych wskaźników CAPEX i OPEX działalności danej firmy.

Dodatkowo konsultanci Sweco oferują swoje usługi w zakresie obliczeń śladu węglowego budynków, obliczeń śladu węglowego organizacji i analiz ryzyk klimatycznych, które mogą być niezbędne do spełnienia kryteriów Taksonomii UE.

WARTO WIEDZIEĆ

Taksonomia to potoczna nazwa aktu prawnego Unii Europejskiej, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Prawo jest nadal w fazie doprecyzowania, jednak możliwe jest, że część banków czy innych instytucji pożyczkowych, będzie chciała finansować działalności jedynie lub w znaczniej mierze zgodne z taksonomią. W takim wypadku przedsiębiorcy, chcący otrzymać kredyt na korzystnych warunkach, mogą być zobowiązani do wykazania, że ich działalność jest z nią zgodna. W innym przypadku mogą nie uzyskać potrzebnych im środków lub uzyskać je na niekorzystnych warunkach.

Osoba do kontaktu

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO