0 of 0 dla ""

Taksonomia UE dla firm

Jak Sweco może pomóc w weryfikacji założeń taksonomi UE?

Jako Sweco wspieramy naszych Klientów w weryfikacji założeń unijnej taksonomii w celu potwierdzenia zgodności działalności z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Proces oceny kwalifikacji i zgodności z zapisami taksonomii UE oraz raportowania zakłada realizację kilku etapów:

  1. Etap 0 mapowanie działalności kwalifikującej się do taksonomii – proces ten zakłada weryfikację, jakie obszary działalności realizowane są w przedsiębiorstwie. Etap kończy się oceną DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJE SIĘ / NIE KWALIFIKUJE SIĘ do taksonomii.
  2. Etap 1weryfikacja istotnego wkładu dla przynajmniej jednego celu środowiskowego, braku poważnych szkód dla wszystkich celów środowiskowych, spełnienie minimalnych gwarancji. Etap kończy się oceną DZIAŁALNOŚĆ JEST ZGODNA / NIEZGODNA z taksonomią.
  3. Etap 2obliczenie kluczowych wskaźników (obrót, nakłady inwestycyjne Capex, koszty operacyjne Opex) i przedstawienie wyników w postaci tabelarycznej. Dla każdej działalności, kwalifikującej się do oceny zgodności z taksonomią, należy obliczyć tzw. Key Performance Indicators, tj. wskaźniki dla: obrotów, Capex, Opex, ukazujące zgodność danej działalności z wymogami taksonomii wyrażoną przy pomocy wartości ułamkowej (licznik zawiera część zgodną z taksonomią).

Zagadnienia Taksonomii UE mogą odnosić się nie tylko do działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii, ale także do poszczególnych budynków. Budowaniu odporności organizacji na zmiany klimatu może także pomóc opracowanie strategii klimatycznej organizacji oraz ocena ryzyk klimatycznych dla danej inwestycji.

WARTO WIEDZIEĆ

Taksonomia to potoczna nazwa aktu prawnego Unii Europejskiej, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Prawo jest nadal w fazie doprecyzowania, jednak możliwe jest, że część banków czy innych instytucji pożyczkowych, będzie chciała finansować działalności jedynie lub w znaczniej mierze zgodne z taksonomią. W takim wypadku przedsiębiorcy, chcący otrzymać kredyt na korzystnych warunkach, mogą być zobowiązani do wykazania, że ich działalność jest z nią zgodna. W innym przypadku mogą nie uzyskać potrzebnych im środków lub uzyskać je na niekorzystnych warunkach.

Osoba do kontaktu

brak zdjęcia

Wojciech Kurowski

Kierownik Zespołu FINANSOWEGO